Feedback

Feedback Feedback er et centralt begreb inden for kybernetikken, dvs. den videnskab om selvregulerende systemer hos mennesker, dyr og maskiner, som den amerikanske matematiker Norbert Wiener (1894-1964) opstillede og præsenterede i slutningen af 1940’erne (Wiener 1948/1961). Begrebet er siden blevet overført til kommunikationsforskningen og indgår som element i mange kommunikationsteorier og -modeller (se fx Shannon […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Reference

Wiener, Norbert (1948/1961). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge, Mass.: The MIT Press [2. rev. udg. 1961]