Russiske formalister, de

De russiske formalister Den russiske formalisme er en fællesbetegnelse for en litteratur- og sprogvidenskabelig teoridannelse, der har spillet en grundlæggende rolle for forståelsen af narrative mønstre, genre og stil, ikke kun inden for litteratur og sprog, men også inden for film og medier. De russiske formalister så det som deres hovedopgave at udvikle en litteratur- […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gunhild Agger
Emneredaktør Birger Langkjær
Link Opojaz
Supplerende læsning

Ehrlich 1969, Bann & Bowlt 1973, Steffensen 1973, O’Toole & Shukman 1978, O’Regan 1996, Bordwell 2014

Referencer

Bann, Stephen & Bowlt, John E. (1973). Russian Formalism. A collection of Articles and Texts in Translation. (20th Century Studies 7/8). Edinburgh: Scottish Academic Press

Bordwell, David (2014). Shklovsky and His ‘Monument to a Scientific Error’. http://www.davidbordwell.net/essays/shklovsky.php (Set 16.01.2016)

Eichenbaum, Boris (1965). “Die Theorie der formalen Methode.” og “Wie Gogols Mantel gemacht ist.” I: Aufsätze zur Theorie und Geschichte der Literatur. (edition Suhrkamp). Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 7–52 og 119-142

Ejkhenbaum, Boris (1918). Kak zdelana ‘Sjinel Gogolja’. [‟Hvordan Gogols Kappen er lavet.”] Tilgængelig på <http://www.opojaz.ru/>. [Ty. overs. Eichenbaum 1965]

Ejkhenbaum, Boris (1925). Teorija ‘formalnogo metoda’. [‟Den ‘formale teori’s metode’.”] Tilgængelig på <http://www.opojaz.ru/>. [Ty. overs. Eichenbaum 1965] [Eng. overs. Èjxenbaum 1971] http://www.opojaz.ru/ [Siden rummer den russiske formalismes grundlæggende tekster på russisk samt nyere og ældre russisk forskning om den russiske formalisme]

Èjxenbaum, Boris M. (1971. “The Theory of the Formal Method.” I: Matejka, Ladislav & Pomorska, Krystyna (red.). Readings in Russian Poetics. Formalist and Structuralist Views. Cambridge, Mass.: MIT Press [Genoptr. m. forord af Gerald L. Bruns, 2002. Chicago: Dalkey Archive Press], s. 3-37

Erlich, Victor (1969). Russian Formalism. History – Doctrine. (Slavistic Printings and Reprintings IV) 3. udg. Haag: Mouton [1. udg. 1955. 2. rev. udg. 1965]

Lotman, Yuri M. (1990). Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Overs. af Ann Shukman. Indl. af Umberto Eco. London/New York/Bloomington, Ind.: I.B. Tauris/Indiana University Press

O’Regan, Tom (1996). Australian National Cinema. (National Cinemas). London: Routledge

O’Toole, Lawrence M. & Shukman, Ann (1978). Formalism: History, Comparison, Genre. (Russian Poetics in Translation vol. 5). Oxford: Holdan

Sjklovskij, Viktor B. (1916). Iskusstvo kak prijem. [‟Kunsten som greb.”] Tilgængelig på <http://www.opojaz.ru/>

Steffensen, Eigil (1973). Nyere russisk litteraturkritik. Fra Plechanov til Lotman. (Munksgaards litterære kritikserie). København: Munksgaard

Tomasjevskij, Boris (1925). Teorija literatury. Poétika. Leningrad. [Genoptr. 1967. New York: Johnson Reprint Corporation]

Tynjanov, Jurij (1971). “On literary revolution.” I: Matejka, Ladislav & Pomorska, Krystyna (red.). Readings in Russian Poetics. Formalist and Structuralist Views. Cambridge, Mass.: MIT Press [Genoptr. m. forord af Gerald L. Bruns, 2002. Chicago: Dalkey Archive Press], s. 66-77 [Russ. orig. 1927 og 1929]

Wellek, René & Warren, Austin (1949). Theory of Literature. New York: Harcourt Brace/London: Jonathan Cape [2. rev. udg. 1956; 3. rev. udg. 1962][Da. overs. 1964]

Wellek, René & Warren, Austin (1964). Literaturteori. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Munksgaard