DAB – Digital Audio Broadcasting

DAB – Digital Audio Broadcasting I midten af 1980’erne igangsatte EU et projekt under navnet Eureka 147 (E!147) – Digital Audio Broadcasting, som skulle udvikle et nyt digitalt transmissionssystem til afløsning af de analoge systemer, FM og AM (langbølge, mellembølge og kortbølge). DAB skulle ikke kun rumme flere kanaler, men også en række nye funktioner, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Jauert
Emneredaktør Ib Poulsen
Reference

Jauert, Per (2008). “Fra broadcast til podcast – digital radio i Danmark.” I: Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 103-148

Lax, Stephen; Ala-Fossi, Marko; Jauert, Per & Shaw, Helen (2008). “DAB: the future of radio? The development of digital radio in four European countries.” Media, Culture & Society, March, 30, s. 151-166