Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility (CSR) handler, som navnet indikerer, om virksomheders sociale ansvar. Hvad dette ansvar består i, og hvordan det kan løftes, har været omdrejningspunktet for feltets udvikling fra 1950’erne og frem (Caroll 2008). CSR-litteraturens fælles udgangspunkt er, at ikke blot aktionærer, men også andre interessenter kan drage virksomheder til ansvar. Dermed […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Sine Nørholm Just
Supplerende læsning

Christensen, Morsing & Thyssen 2013, Ihlen, Bartlett & May 2011, Porter & Kramer 2011

Reference

Carroll, Archie B. (1991). “The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders.” Business Horizons, 34 (4): 39-48

Carroll, Archie B. (2008). “A history of corporate social responsibility: Concepts and practices.” I: Crane, Andrew m.fl. (red.). The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press, s. 19-46

Chang, Ching-Hsun (2015). “Proactive and reactive corporate social responsibility: Antecedent and consequence.” Management Decision, 53 (2), s. 451-468

Christensen, Lars Thøger; Morsing, Mette & Thyssen, Ole (2013). “CSR as aspirational talk.” Organization, 20 (3), s. 372-393

Elkington, John (2004). “Enter the triple bottom line.” I: Henriques, Adrian & Richardson, Julie (red.). The Triple Bottom Line. Does It All Add Up? Milton Park: Earthscan, s. 1-16

Ihlen, Øyvind; Bartlett, Jennifer & May, Steve (2011). “Corporate social responsibility and communication.” I: Ihlen, Øyvind; Bartlett, Jennifer & May, Steve (red.). The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility. Oxford: Wiley-Blackwell, s. 3-22

Jaksa, James A. & Pritchard, Michael S. (red.) (1996). Responsible Communication. Ethical Issues in Business, Industry and the Professions. New York: Hampton

Porter, Michael E. & Kramer, Mark R. (2011). “Creating shared value.” Harvard Business Review, 89 (1), s. 62-77

Schultz, Friederike; Castelló, Itziar & Morsing, Mette (2013). “The construction of corporate social responsibility in network societies: A communication view.” Journal of Business Ethics, 115, s. 681-692

Székely, Francisco & Knirsch, Marianna (2005). “Responsible leadership and corporate social responsibility: Metrics for sustainable performance.” European Management Journal, 23 (6), s. 628-647

United Nations (2016). “Our participants.” Tilgængelig på: < https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants> [Set 27.01.2017]