Corporate communication

Corporate communication Ved corporate communication forstås den strategiske og holistiske tilgang til en organisations (formelle) kommunikation med alle dens interne og eksterne stakeholdere. Der er tale om en forretningsunderstøttende ledelsesdisciplin, der ved at anlægge et integreret perspektiv og skabe sammenhæng og konsistens i organisationens mange former for kommunikation forsøger at opbygge og styrke relationerne til […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Winni Johansen
Supplerende læsning

Christensen, Morsing & Cheney 2008, Cornelissen 2011, Christensen & Cornelissen 2011

Reference

Argenti, Paul A. (2007). Corporate Communication. 4. udg. New York: McGraw-Hill. [1. udg. 1994]

Belasen, Alan T. (2008). The theory and practice of corporate communication. A competing values perspective. New York: Sage

Christensen, Lars Thøger & Morsing, Mette (2005/2008). Bagom Corporate Communication. København: Samfundslitteratur [2. udg. 2008]

Christensen, Lars Thøger; Morsing, Mette & Cheney, George (2008). Corporate Communications: Convention, Complexity and Critique. London: Sage

Christensen, Lars Thøger & Cornelissen, Joep (2011). “Bridging Corporate and Organizational Communication: Review, Development and a Look to the Future.” Management Communication Quarterly, 25 (3), s. 383-414

Cornelissen, Joep (2011). Corporate Communication – A Guide to Theory and Practice. 3. udg. London: Sage [1.udg.2004: 2. udg. 2008]

Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (2009). Brug dit brand. København: Gyldendal Business

Kunde, Jesper (1997). Corporate religion. Vejen til en stærk virksomhed. København: Børsens Forlag. [2. udg. 1999. Overs. til Sv. 1997, No. 2000 og Eng. 2000]

Marchand, Roland (1998). Creating the Corporate Soul: The Rise of Public Relations and Corporate Imagery in American Big Business. Berkeley, Calif.: University of California Press

Putnam, Linda L. & Nicotera, Anne Maydan (red.) (2009). Building Theories of Organization. The Constitutive Role of Communication. (Routledge Communication Series). New York: Routledge

Schultz, Majken; Antorini, Yun Mi & Csaba, Fabian F. (2005). Corporate branding: Purpose/People/Process. København: Copenhagen Business School Press

van Riel, Cees B.M. (1995). Principles of Corporate Communication. Harlow: Prentice Hall