Peirce, Charles Sanders

Charles Sanders Peirce Charles Sanders Peirce (1839-1914) er den ene af to ophavsmænd til den moderne semiotik: læren om tegn. Mens Ferdinand de Saussures baggrund var sprogvidenskaben, var Peirces udgangspunkt logik og matematik. Og hvor Saussure fokuserede på verbalsprogets forskellige strukturer, skitserede Peirce en generel semiotik, der skulle dække alle slags tegn, og som fremhævede, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Bruhn Jensen 2010

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (2010). Media Convergence. The three degrees of network, mass, and interpersonel communication. London/New York: Routledge

Dinesen, Anne Marie & Stjernfelt, Frederik (1994). “Om semiotik og pragmatisme.” I: Peirce, Charles Sanders (1994). Semiotik og pragmatisme. Overs. af Lars Andersen. Udv. og indl. v. Anne Marie Dinesen & Fredrik Stjernfelt. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal, s. 7-24

Lübcke, Poul (1982). “Peirce: Pragmatismens stamfader.” I: Poul Lübcke (red.): Vor tids filosofi. Engagement og forståelse. København: Politikens Forlag (1982), s. 15-34

Peirce, Charles Sanders (1992-98). The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Bd. 1. (1867-1893). Bd. 2. (1893-1913). Udg. af The Peirce Edition Project/Nathan Houser & Christian Kloesel. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Peirce, Charles Sanders (1994). Semiotik og pragmatisme. Overs. af Lars Andersen. Udv. og indl. v. Anne Marie Dinesen & Fredrik Stjernfelt. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal

Peirce, Charles Sanders (1996). Kosmologi og metafysik. Overs. og indl. v. Peder Voetmen Christiansen. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal