Giddens, Anthony

Anthony Giddens Anthony Giddens blev født i 1938 i London. I 1961 mødte han den tyske civilisationssociolog Norbert Elias, der prægede hans senere arbejde. Giddens kom i 1969 til Cambridge University, og blev fra 1997-2003 rektor for London School of Economics og i en periode politisk rådgiver for den tidligere engelske premierminister Tony Blair. Giddens […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Bryant & Jary 1997, Andersen & Kaspersen 2007, Kaspersen 2000, Stones 2005, Webster 1995/2006

Reference

Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.) (1996/2007). Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzel [4. udg. 2007]

Bryant, Christopher G. A. & Jary, David (1997). Anthony Giddens. Critical Assessments. London: Routledge

Giddens, Anthony (1971). Capitalism and Modern Social Theory. An analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber. Cambridge: Cambridge University Press

Giddens, Anthony (1973). Class Structure of the Advanced Societies. London/New York: Hutchinson [2. udg. 1980]

Giddens, Anthony (1977). Studies in Social and Political Theory. London/New York: Hutchinson

Giddens, Anthony (1978). Durkheim. (Modern Masters). London: Fontana

Giddens, Anthony (1979). Central Problems in Social Theory. Action, structure and contradiction in social analysis. London: Macmillan

Giddens, Anthony (1982). Profiles and Critiques in Social Theory. London: Macmillan

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity

Giddens, Anthony (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity/Blackwell. [Da. overs. 1994c]

Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 1996]

Giddens, Anthony (1992). The transformation of intimacy. Sexuality, love and eroticism in modern societies. Cambridge: Polity Press. [Da. overs. 1994b]

Giddens, Anthony (1994a). Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Oxford: Polity Press

Giddens, Anthony (1994b). Intimitetens forandring. Seksualitet, kærlighed og erotik i det moderne samfund. Overs. af Else Henneberg Pedersen. København: Hans Reitzel

Giddens, Anthony (1994c). Modernitetens konsekvenser. Overs. af Søren Schultz Jørgensen. København: Hans Reitzel

Giddens, Anthony (1996). Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under sen-moderniteten. Overs. af Søren Schultz Jørgensen. København: Hans Reitzel

Giddens, Anthony (1998). The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity [Da. overs. 1999]

Giddens, Anthony (1999). Den tredje vej: socialdemokratismens fornyelse. Overs. af Ole Thornye. København: Hans Reitzel

Giddens, Anthony (1999/2002). Runaway World. How Globalisation is Reshaping our World. London: Profile. [2. udg. 2002] [Da. overs. 2000]

Giddens, Anthony (2000). En løbsk verden. Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse. Overs. af Erik Barfoed. København: Hans Reitzel

Giddens, Anthony (2007a). Europe in the Global Age. Cambridge: Polity [Da. overs. 2007b]

Giddens, Anthony (2007b). Europa i globaliseringens tidsalder. Overs. af Ole Klitgaard. København: Hans Reitzel

Kaspersen, Lars Bo (2000). Anthony Giddens. Introduktion til en samfundsteoretiker. 2. udg. København: Hans Reitzel

Reckwitz, Andreas (2002). “Toward a theory of social practices.” European Journal of Social Theory, 5, s. 243-63

Silverstone, Roger (1994). Television and Everyday Life. London: Routledge

Stones, Rob (2005). Structuration Theory. New York: Macmillan Palgrave

Thompson, John. B. (1995). The Media and Modernity. Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 2001]

Thompson, John B. (2001). Medierne og Moderniteten. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel

van Zoonen, Liesbet (2005). Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. (Critical Media Studies). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield

Webster, Frank (1995/2006). Theories of the Information Society. London: Routledge [2.udg. 2002; 3.udg. 2006]