Algoritme

Algoritme Algoritme er en latinsk omskrivning af efternavnet på den arabiske matematiker Mohammed ibn-Musa al-Khowarizmi (ca. 780-ca. 850), forfatter til den ældste, overleverede lærebog i matematik. Algoritme betegner en procedure, der kan udføres ved at følge en utvetydig regel skridt for skridt. I digitale medier udgør algoritmer den syntaktiske struktur (funktionel arkitektur), der styrer den […]

Log ind for at læse videre.
Se også TikTok
Supplerende læsning

Turing 1936, Trahktenbrot 1960, Finnemann 1994

Reference

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Trahktenbrot, Boris A. (1960). “Algorithms.” Genoptr. i: Bannon, Liam & Pylyshyn, Zenon W. (red.) (1989). Perspectives on the Computer Revolution. 2. rev. udg. Norwood, N.J.: Ablex, s. 203-220

Turing, Alan M. (1936). “On Computable Numbers – with an Application to the Entscheidungsproblem.” Proceedings of the London Mathematical Society, ser. 2, s. 42, 230-265