Ytringsfrihed og pressefrihed

Ytringsfrihed og pressefrihed Ytringsfrihed handler om retten til at formidle oplysninger, ideer og meninger. Ytringsfrihed har betydning både for den enkelte borger og for samfundet. Den enkelte borger har brug for ytringsfrihed for at få indsigt, udvikle personlige opfattelser og deltage i samfundslivet som aktiv borger. Ytringsfrihed giver mulighed for offentlig kontrol, debat og ansvar […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Oluf Jørgensen
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Eggen 2002, Frøbert 2000, Jørgensen, O. 2011, Kierulf & Rønning 2009, Schaumburg-Müller 2003

Reference

Eggen, Kyrre (2002). Ytringsfrihet. Vernet om ytringsfriheten i norsk rett. Oslo: Cappelen Akademisk

Frøbert, Knud Aage (2000). Massemediernes frihed og ansvar. 3. udg. København: Greens Jura

Jørgensen, Oluf (2011). Mediejura. Det handler om informations- og ytringsfrihed. Aarhus: Ajour

Kierulf, Anine & Rønning, Helge (red.) (2009). Freedom of Speech Abridged? Göteborg Nordicom

Schaumburg-Müller, Sten (2003). Presseret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag