Ong, Walter Jackson

Walter Jackson Ong Walter Jackson Ong (1912-2003) var MA fra Cambridge, ph.d. i engelsk fra Harvard 1955 og jesuitisk præst. Gennem sin lange karriere skrev Ong betydningsfulde værker inden for såvel teologien som flere humanistiske discipliner, bl.a. kulturhistorie, filologi og retorik. Ongs arbejde om medier retter sig mod at begribe sammenhængen mellem medieudviklingen og den […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Rasmus Helles
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Spang-Hanssen 2004, Lindhardt 1993/2003

Reference

Fiske, John & Hartley, John (1978). Reading Television. London: Methuen. [2. udg. 2003.] [Da. overs. 1981]

Fiske, John & Hartley, John (1981). Fjernsynets sprog. Indkodning og afkodning af mediebudskabet. Overs. af Kim Schrøder; Da. red. Mogens Schmidt og Erik Nordahl Svendsen. København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck

Lindhardt, Jan (1993). Frem mod middelalderen. Mennesker og medier i det åbne rum. København: Gad. [Ny udg. 2003]

Ong, Walter J. (1971). Rhetoric, Romance, and Technology. Studies in the Interaction of Expression and Culture. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Ong, Walter J. (1982/2002). Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London/New York: Methuen [2. udg. 2002, Routledge. Jubilæumsudg. m. forord af John Hartley 2012]

Spang-Hanssen, Ebbe (2004). Hukommelsens skæbne. Et kulturhistorisk perspektiv. København: Gyldendal