Vinkel

Vinkel Den journalistiske vinkel er en påstand om virkeligheden, som afsenderen sætter fokus på og skal give modtageren belæg for. I den journalistiske selvforståelse må enhver historie kun have én vinkel. Journalisten arbejder sig frem til vinklen gennem en indledende research, der viser, at den fremførte påstand er sand i den forstand, at den kan […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Solveig Schmidt
Emneredaktør Henrik Bødker
Reference

Asmussen, Kaj (1998). Når du selv skal skrive det. Skriveprocessen fra første anslag til sidste punktum. København: Grafisk Litteratur

Harms Larsen, Peter (2003). De levende billeders dramaturgi. Bd. 1. Fiktionsfilm. Bd. 2. TV. København: DR Multimedie

Kramhøft, Peter (2000). Journalistik med omtanke. Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journalistik. Aarhus: Ajour

Meilby, Mogens (1996). Journalistikkens grundtrin. Fra ide til artikel. Aarhus: Ajour [Seneste genoptr. 2009]