Vinkel

Vinkel Den journalistiske vinkel er en påstand om virkeligheden, som afsenderen sætter fokus på og skal give modtageren belæg for. I den journalistiske selvforståelse må enhver historie kun have én vinkel. Journalisten arbejder sig frem til vinklen gennem en indledende research, der viser, at den fremførte påstand er sand i den forstand, at den kan […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Solveig Schmidt
Reference

Asmussen, Kaj (1998). Når du selv skal skrive det. Skriveprocessen fra første anslag til sidste punktum. København: Grafisk Litteratur

Harms Larsen, Peter (2003). De levende billeders dramaturgi. Bd. 1. Fiktionsfilm. Bd. 2. TV. København: DR Multimedie

Kramhøft, Peter (2000). Journalistik med omtanke. Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journalistik. Aarhus: Ajour

Meilby, Mogens (1996). Journalistikkens grundtrin. Fra ide til artikel. Aarhus: Ajour [Seneste genoptr. 2009]