Undersøgende journalistik

Undersøgende journalistik Undersøgende journalistik er et benyttet begreb, der ofte bliver udlagt som en metode eller en genre, men undersøgende journalistik kendetegner først og fremmest journalistens attitude eller tilgang til en sag. I undersøgende journalistik er det journalisten selv, der foretager eller forestår en undersøgelse. Det opfattes ikke som undersøgende journalistik blot at referere andres […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Flemming Svith
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

van Eijk 2005, de Burgh 2000/2008

Reference

Breivik, Fritz L. & Gynnild, Astrid (2007). “Indre motivasjon som premiss for undersøkende journalistikk.” Paper fremlagt ved NORMEDIA 2007 – 18. Nordiske konference for medie- og kommunikationsforskning, Helsingfors 16.-19. august 2007

de Burgh, Hugo (red.) (2000/2008). Investigative journalism – Context and practice. London: Routledge [2. udg. 2008 med Paul Bradshaw (red.)]

Ekström, Mats; Johansson, Bengt & Larsson, Larsåke (2006). “Journalism and Local Politics. A study of scrutiny and accountability in Swedish journalism.” Journalism Studies 7 (2), s. 292-311

Ettema, James S. & Glasser, Theodore L. (1985). “On the Epistemology of Investigative Journalism.” Communication, 8 (2), 1985, s. 183-206 [Genoptr. i Adam, V & Clark, Roy Peter (red.) (2005). Journalism: The Democratic Craft. New York: Oxford University Press, s. 126-140]

Meilby, Mogens & Minke, Kim (1983). Når sandheden skal frem. Metoder i grundig journalistisk research. København: Borgen

van Eijk, Dick (red.) (2005). Investigative Journalism in Europe. Amsterdam: Vereniging van Onderzoeksjournalisten