Unaturlig narratologi

Unaturlig narratologi “Unaturlig narratologi”er fra ca. 2005 blevet en samlebetegnelse for en række beslægtede teorier og metoder i den såkaldte postklassiske narratologi. Disse teorier og metoder har overordnet set to fællestræk: For det første udvikles de i arbejdet med fortællinger, der mere eller mindre åbenlyst bryder med de rammer, som hverdagens ikke-fiktive fortællinger fungerer inden […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stefan Iversen
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Richardson 2006, Iversen 2011, Alber m.fl. 2013, Alber & Heinze 2011

Reference

Alber, Jan (2009). “Impossible Storyworlds – And What To Do With Them.” Storyworlds: A Journal of Narrative Studies, 1(1)

Alber, Jan & Heinze, Rüdiger (red.) (2011). Unnatural Narratives – Unnatural Narratology. Berlin/Boston: De Gruyter

Alber, Jan; Iversen, Stefan; Skov Nielsen, Henrik & Richardson, Brian (2010). “Unnatural Narratives. Unnatural Narratology. Beyond Mimetic Models.” Narrative, 18, s. 113-136. [Se også Alber, J. m.fl. 2011]

Alber, Jan; Iversen, Stefan; Skov Nielsen, Henrik & Richardson, Brian (2011). “Unaturlige fortællinger, unaturlig narratologi: hinsides mimetiske modeller.” K & K, 39 (112), 2011, s. 7-32

Alber, Jan; Iversen, Stefan; Skov Nielsen, Henrik & Richardson, Brian (2013). “Introduction.” I: Alber, Jan; Skov Nielsen, Henrik & Richardson, Brian (red.). A Poetics of Unnatural Narrative. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, s. 1-15

Alber, Jan; Skov Nielsen, Henrik & Richardson, Brian (red.) (2013). A Poetics of Unnatural Narrative. Columbus, Ohio: Ohio State University Press Fludernik. Monika (1996). Towards a ‘natural’ narratology. London: Routledge

Herman, David (2009). Basic Elements of Narrative. Chichester: Wiley-Blackwell

Iversen, Stefan (2011). “‘In Flaming Flames’. Crises of Experientiality in non-Fictional Narratives.” I: Alber, Jan & Heinze, Rüdiger (red.). Unnatural Narratives. Unnatural Narratology. Berlin/Boston: De Gruyter

Labov, William (1972). Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia, Pa.: University of Pennsylvania Press

Labov, William & Waletzky, Joshua (1967). “Narrative Analysis. Oral Versions of Personal Experience.” I: Helm, June (red.). Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. Washington, D.C.: University of Washington Press, s. 12-44

Richardson, Brian (2006). Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. Columbus, Ohio: Ohio State University Press