Udsigelse

Udsigelse Mens udsagn angiver et semantisk indhold bestemt af den lingvistiske kode, vedrører udsigelsen alt, der har at gøre med udsagnets tilblivelse. Spørgsmål til udsagnet handler om det, der bliver sagt, om hvad det betyder. Spørgsmål til udsigelsen drejer sig om udsagnets processuelle træk, om hvordan det betyder, dvs. hvordan udsagnet kommunikativt er indrettet med […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gorm Larsen
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Allingham, Peter; Brandt, Per Aage & Rosenbaum, Bent (red.) (2002). Set fra sidste punktum. Tekst og udsigelse i semiotisk perspektiv. København: Borgen

Banfield, Ann (1982). Unspeakable Sentences. Narration and representation in the language of fiction. Boston/London: Routledge & Kegan Paul

Benveniste, Émile (1966/1974). Problèmes de linguistique générale. Bd. 1 (1966) og bd. 2 (1974). Paris: Gallimard. [Udvalg på svensk i: Människan i språket. Stockholm, 1995]

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. 1990; London: Routledge]

Booth, Wayne C. (1961/1983). The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press. [2. udg. (1983)]

Brandt, Per Aage & Johansen, Jørgen Dines (1971). “Om tekstanalyse.” I: Johansen, Jørgen Dines (red.). Analyser af dansk kortprosa. Bd. 1. København: Borgen

Ducrot, Oswald (1984). Le dire et le dit. Paris: Minuit

Genette, Gérard (1979). Introduction à l’architexte. Paris: Seuil [Genudg. samm. m. Fiction et diction. (2004)]

Genette, Gérard (1991). Fiction et diction. Paris: Seuil [Eng. overs. 1993]

Genette, Gérard (1993). Fiction & Diction. Overs. af Catherine Porter. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Grambye, Christian & Sonne, Harly (1980). “Grundbegreber i nyere tekstvidenskab – med særligt henblik på tekstanalystisk praksis.” Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 18 (1), s. 64-93

Greimas, A. J. & Cortés, Joseph (1979/1986). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. (Bd. 1, 1979; bd. 2, 1986)] [Da. overs. 1988]

Greimas, A. J. & Cortés, Joseph (1988). Semiotik. Sprogteoretisk ordbog. Da. red. Per Aage Brandt og Ole Davidsen; overs. af Per Aage Brandt m. fl. Aarhus: Aarhus universitetsforlag

Hamburger, Käte (1957/1968). Die Logik der Dichtung. Stuttgart: Ernst Klett. [2. udv. udg. 1968.] [Eng. overs. 1973/1993]

Hamburger, Käte (1973/1993). The Logic of Literature. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [2. rev. udg. 1993]

Harms Larsen, Peter (1990). Faktion – som udtryksmiddel. København: Amanda

Nølke, Henning, Fløttum, Kersti & Norén, Coco (2004). ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie linguistique. Paris: Kimé

Metz, Christian (1991). L’énonciation impersonnelle ou le site du film. Paris: Klincksieck

Reitan, Rolf (1999). “Balzacs fælde. Who can tell the dancer from the dance?” Kritik, 32 (142), s. 63-72

Rosenbaum, Bent (2000). Tankeformer og talemåder. København: Multivers

Simon, Jean-Paul & Vernet, Marc (red.) (1983). Enonciation et cinéma. Paris: Seuil

Togeby, Ole (2003). Fungerer denne sætning. Funktionel dansk sproglære. København: Gad

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur