Tv

Tv Tv er den internationale forkortelse for ordet “televison”, hvor den græske term “tele”, som betyder fjern, er koblet til den latinske vision, som betyder syn. Den danske og norske betegnelse fjernsyn og den tyske Fernsehen er altså en direkte oversættelse. Ordet betegner i udgangspunktet en teknologi, som overfører lyd og billeder via elektriske impulser […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jostein Gripsrud
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Ellis, John (1982/1993). Visible fictions. Cinema, television, video. London: Routledge. [Rev.udg. 1993]

Fisher, David E. & Fisher, Marshal Jon (1996). Tube. The Invention of Television. San Diego/New York/London: Harcourt Brace

Scannell, Paddy (1996). Radio, Television and Modern Life. Oxford/Cambridge, Mass.: Blackwell

Williams, Raymond (1974). Television – Technology and Cultural Form. London: Fontana. [Ny udg. London: Routledge 2003]

Winn, Marie (1977). The Plug-In Drug. Television, Computers and Family Life. New York: Viking Penguin [2. udg. 1985; 3. udg. 2002].

Winston, Brian (2005). Messages. Free Expression, Media and the West from Gutenberg to Google. London: Routledge