Tværmedial kommunikation (Cross-Media Communication)

Tværmedial kommunikation (Cross-Media Communication) Både medieproduktion og mediekonsumption foregår i dag i stor udstrækning på tværs af medierne. Tværmedialitet er som sådan blevet en grundlæggende model for medieproduktion og noget, vi som mediebrugere er blevet vant til i en sådan grad, at vi først lægger mærke til den, når den ikke er der. De færreste […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kjetil Sandvik
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Bechmann 2012, Hasebrink & Hepp 2017, Ibrus & Scolari 2012, Sandvik 2011

Reference

Bechmann Petersen, Anja (2006). “Internet and cross media productions: Case studies in two major Danish media organizations.” Australian Journal of Emerging Technologies and Society, 4 (2), s. 94-107

Bechmann Petersen, Anja (2007). “Tværmedialitet som kommunikationsform.” I: Bechmann Petersen, Anja & Rasmussen, Steen K. (red.). På tværs af medierne. Aarhus: Update, s. 17-40

Bechmann (Petersen), Anja (2012). “Towards cross-platform value creation.” Information, Communication & Society, 15 (6), s. 888-908

Boumans, Jak (2004). Cross-media- E-Content Report 8 [Tilgængelig på http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/13_3299/materiale/04%20-%20jak%20boumans%20cross-media%20acten%20aug%202004.pdf (Set 06.12.2017)]

Bruhn Jensen, Klaus (2008). Medier og samfund. En introduktion. København: Samfundslitteratur

Bruhn Jensen, Klaus (2010). Media Convergence. The Three Degrees of Network, Mass, and Interpersonal Communication. New York: Routledge

Bruhn Jensen, Klaus & Helles, Rasmus (2017). “Speaking into the system: Social media and many-to-one communication.” European Journal of Communication, 32 (1), s. 16-25

Bruns, Axel (2008). Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. New York: Peter Lang

Couldry, Nick (2012). Media, Society, Word: Social Theory and Digital Media Practice. Cambridge: Polity Press

Cova, Bernard (1996). “The postmodern explained to managers: Implications for marketing.” Business Horizons, 39 (6), s. 15-23

Davidson, Drew (2010). Cross-Media Communications: An Introduction to the Art of Creating Integrated Media Experiences. Pittsburg, Penn.: ETC Press

de Haas, Monique (2004). “Crossmedia Communication.” [Tilgængelig på: <http://crossmediacommunication.blogspot.dk/2004/07/crossmedia-communication.html > (Set 06.12.2017)]

Erdal, Ivar John (2012). “What media logic? Organization of crossmedia production in two medium-sized Norwegian newsrooms.” I: Ibrus, Indrek & Scolari, Carlos Alberto (red.). Crossmedia Innovation. Texts, Markets, Institutions. Frankfurt am Main: Peter Lang

Fiske, John (1987). Television Culture. London: Routledge

Hasebrink, Uwe & Hepp, Andreas (2017). “How to research cross-media practices? Investigating media repertoires and media ensembles.” Convergence, 23 (4), s. 362-377

Hasebrink, Uwe & Popp, Jutta (2006). “Media repertoires as a result of selective media use. A conceptual approach to the analysis of patterns of exposure.” Communications, 31 (3), s. 369-387

Hayes, Gary (2006). “Cross-Media.” [Tilgængelig på: <http://www.personalizemedia.com/articles/cross-media/>(Set 06.12.2017)]

Helles, Rasmus m.fl. (2015). “The media landscapes of European audiences.” International Journal of Communication, 9 (2015), s. 299-320

Haastrup, Helle Kannik (2007). “Oplevelser på tværs – en tværmedial analyse af relationen mellem tv-serie og website.” I: Bechmann Petersen, Anja & Rasmussen, Steen K. (red.). På tværs af medierne. Aarhus: Update, s. 201-224

Ibrus, Indrek & Scolari, Carlos Alberto (2012). “Introduction: Crossmedia innovations?” I: Ibrus, Indrek & Scolari, Carlos Alberto (red.). Crossmedia Innovation. Texts, Markets, Institutions. Frankfurt am Main: Peter Lang

Linaa Jensen, Jakob; Mortensen, Mette & Ørmen, Jacob (red.) (2016). News Across Media. New York: Routledge

Pine, B. Joseph & Gilmore, James H. (1999). The Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage. Boston, Mass.: Harvard Business School Press

Sandvik, Kjetil (2011). “Kommunikation på tværs af medier.” I: Hjarvard, Stig (red.). medieDK. København: L&R Uddannelse, s. 172-178

Sandvik, Kjetil (2015). Plot til lyst. Spilbare mordgåder på tværs af medier. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Sandvik, Kjetil; Thorhauge, Anne Mette & Valtýsson, Bjarki (2016). “Introduction.” I: Sandvik, Kjetil; Thorhauge, Anne Mette & Valtýsson, Bjarki (red.). Media and the Mundane. Communication Across Media in Everyday Life. Göteborg: Nordicom

Spinellis, Diomidis (red.) (2003). Cross-Media Service Delivery. New York: Springer Science + Business Media

The Walt Disney Company’s Crossmedia Strategi. [Tilgængelig på: <http://infographics.economist.com/2015/databank/1957.png > (Set 06.12.2017 ]

Waade, Anne Marit & Toft-Nielsen, Claus (2015). “Harry Potter som transmedia storytelling – franchise, fantasy og fans.” I: Schantz Lauridsen, Palle & Svendsen, Erik (red.). Medieanalyse. København: Samfundslitteratur, s. 60-82