Tv-underholdning

Tv-underholdning Tv-underholdning udgør en samlende betegnelse for en række genrer: satire, quiz, game, sport, fiktion, shows (tribune, musik og cirkus), musikvideo og talkshows. Feltet er som tendens defineret negativt og kommer ofte til at rumme det, som ikke er informativt, oplysende eller dannende. Det er endvidere også misvisende kun at definere tv-fiktion ved dens evne […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kirsten Frandsen
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Zerlang 1989, Bruun & Frandsen 2010b

Reference

Bruun Andersen, Michael (1981). “Underholdning: en alvorlig sag!” I: Mortensen, Frands, Poulsen, Jørgen & Sepstrup, Preben (red.). Underholdning i tv. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Bruun, Hanne (2006). “Underholdning.” I: Hjarvard, Stig (red.). Dansk tv’s historie. København: Samfundslitteratur

Bruun, Hanne & Frandsen, Kirsten (2010). “Hvad er tv-underholdning?”  I: Bruun, Hanne & Frandsen, Kirsten (red.). Underholdende TV. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Dyer, Richard (1992). Only Entertainment. London: Routledge. [2. udg. 2002]

Hill, Annette (2005). Reality TV. Audiences and Popular Factual Television. London: Routledge

Skovmand, Michael (1992). “Barbarous TV International.” I: Skovmand, Michael & Schrøder, Kim (red.) Media Cultures. Reappraising Transnational Media.  (Communication and society). London: Routledge

Stigel, Jørgen (1981). “Matador. 30’erne som mere end underholdning.” I: Mortensen, Frands; Poulsen, Jørgen & Sepstrup, Preben (red.). Underholdning i tv. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 49-73

van Zoonen, Liesbet (2005). Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. (Critical Media Studies). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield

Vorderer, Peter;  Steen, Francis F. & Chan, Elaine (2006). “Motivation.” I: Bryant, Jennings & Vorderer, Peter (red.). Psychology of Entertainment. Mahwah, N.J.:  Lawrence Erlbaum, s. 3-17

Zerlang, Martin (1989). Underholdningens historie: fra antikkens gladiatorer til nutidens TV-serier. København: Gyldendal

Zerlang, Martin (1991). “Midt i en quiz-tid.” I: Jensen, Jens F. (red.) Analyser af tv og tv-kultur. Holte: Medusa

Zillmann, Dolf (2000). “Humor and Comedy.” I: Zillmann, Dolf & Vorderer. Peter (red.). Media Entertainment. The Psychology of Its Appeal. Mahwah, N.J./London: Lawrence Erlbaum