Tv-stil

Tv-stil Begrebet stil bruges i dag oftest synonymt med begrebet æstetik. Tv-stil omfatter alle de audiovisuelle udtryksforhold, der indgår i en tv-produktion. Hvor tidligere indfaldsvinkler til de levende billeders æstetik i høj grad har været præget af ønsket om at beskrive filmens/tv’s sprog, er det nyere stilbegreb (efter Bordwell 1985) styret i retning af en […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lennard Højbjerg
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Bordwell 1997, 2005, Højbjerg 2001, 2009

Reference

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. 1990, London: Routledge]

Bordwell, David (1997). On the History of Film Style. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Bordwell, David (2005). Figures Traced in Light. On Cinematic Staging. Berkeley, Calif.: University of California Press

Caldwell. John Thornton (1995). Televisuality: Style, Crisis and Authority in American Television. Piscataway, N.J.: Rutgers University Press

Hjarvard, Stig (2007). “Tv-nyheder.” I: Hjarvard, Stig (red.). Dansk tv’s historie. København: Samfundslitteratur

Højbjerg, Lennard (1999). “Den nye tv-stil.” MedieKultur, 30, s. 70-80

Højbjerg, Lennard (2001). “Flow, Serialization and Television in Denmark.” Emergences: Journal for the Study of Media & Composite Cultures, 11 (2), s. 325-339

Højbjerg, Lennard (2007). “Digital æstetik.” I: Bechmann Petersen, Anja & Rasmussen, Steen K. (red.). På tværs af medierne. Aarhus: Update/Ajour

Højbjerg, Lennard (2009). “TV-analyse.” I: Rose, Gitte & Christiansen, Hans-Christian (red.). Analyse af billedmedier – en introduktion. 2. udg. København: Samfundslitteratur