Tv-stil

Tv-stil Begrebet stil bruges i dag oftest synonymt med begrebet æstetik. Tv-stil omfatter alle de audiovisuelle udtryksforhold, der indgår i en tv-produktion. Hvor tidligere indfaldsvinkler til de levende billeders æstetik i høj grad har været præget af ønsket om at beskrive filmens/tv’s sprog, er det nyere stilbegreb (efter Bordwell 1985) styret i retning af en […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lennard Højbjerg
Supplerende læsning

Bordwell 1997, 2005, Højbjerg 2001, 2009

Reference

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. 1990, London: Routledge]

Bordwell, David (1997). On the History of Film Style. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Bordwell, David (2005). Figures Traced in Light. On Cinematic Staging. Berkeley, Calif.: University of California Press

Caldwell. John Thornton (1995). Televisuality: Style, Crisis and Authority in American Television. Piscataway, N.J.: Rutgers University Press

Hjarvard, Stig (2007). “Tv-nyheder.” I: Hjarvard, Stig (red.). Dansk tv’s historie. København: Samfundslitteratur

Højbjerg, Lennard (1999). “Den nye tv-stil.” MedieKultur, 30, s. 70-80

Højbjerg, Lennard (2001). “Flow, Serialization and Television in Denmark.” Emergences: Journal for the Study of Media & Composite Cultures, 11 (2), s. 325-339

Højbjerg, Lennard (2007). “Digital æstetik.” I: Bechmann Petersen, Anja & Rasmussen, Steen K. (red.). På tværs af medierne. Aarhus: Update/Ajour

Højbjerg, Lennard (2009). “TV-analyse.” I: Rose, Gitte & Christiansen, Hans-Christian (red.). Analyse af billedmedier – en introduktion. 2. udg. København: Samfundslitteratur