Tv-sport

Tv-sport Tv’s dækning af sportskonkurrencer har siden mediets barndom spillet en betydelig rolle for tv-stationerne. Sport og gymnastik har siden starten af det 20. århundrede udgjort to parallelle og konkurrerende strømninger i den danske kropskultur. Udbredelsesmæssigt blev sport dog dominerende i tiden efter 2. verdenskrig (Korsgaard 1982, Trangbæk & Kayser Nielsen 1995). Sportens folkelige popularitet, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kirsten Frandsen
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Frandsen, K. 2006, Bryant, Zillmann & Raney 1998

Reference

Bellamy, Robert.V. Jr. (1998). “The Evolving Television Sports Marketplace.”  I: Wenner, Lawrence A. (red.). MediaSport. London/New York: Routledge, s. 73-87

Boyle, Raymond & Haynes, Richard (2004). Football in the New Media Age. London/New York: Routledge

Bryant, Jennings; Zillmann, Dolf & Raney, Arthur A. (1998). “Violence and the Enjoyment of Media Sports”. I: Wenner. Lawrence A. (red.). MediaSport. London/New York: Routledge, s. 252-265

Eastman, Susan Tyler & Riggs, Karen E. (1994). “Televised sports and ritual. Fan experiences.” Sociology of Sport Journal, 11, s. 249-274

Fortunato, John A. (2001). The Ultimate Assist. The relationship and broadcast strategies of the NBA and television networks. Cresskill, N.J.: Hampton

Frandsen, Kirsten (2003). “Globalisation and localization – TV coverage of the Olympic Games in Sydney 2000.” I: Hjarvard, Stig (red.). Media in a Globalized Society. København: Museum Tusculanum

Frandsen, Kirsten (2006). “Tv-sport.” I: Hjarvard, Stig (red.). Dansk tv’s historie. København: Samfundslitteratur

Klatell, David A. & Marcus, Norman (1988). Sports for sale. Television, money, and the fans. Oxford/New York: Oxford University Press

Korsgaard, Ove (1982). Kampen om kroppen. Dansk idræts historie gennem 200 år. København: Gyldendal. [3. udg. 1997]

Miller, Toby; Lawrence, Geoffrey; Mckay, Jim & Rowe, David (2001). Globalization and Sport. Playing the World. London/Thousand Oaks, Calif.: Sage

Moragas Spà, Miquel de; Rivenburg, Nancy, K. & Larson, James, F. (red.) (1995). Television in the Olympics. London: John Libbey [In cooperation with researchers from 25 countries]

Puijk, Roel (red.) (1997). Global Spotlights on Lillehammer. How the World Viewed Norway During the 1994 Winter Olympics. (Acamedia Research Monograph). Luton: University of Luton Press [Ill.]

Schmidt, Mogens (1981). “Et stadion i stuen? Om fodbold i fjernsynet.” I: Mortensen, Frands; Poulsen, Jørgen & Sepstrup, Preben (red.). Underholdning i TV. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 110-127

Solberg, Harry A. (2002). “The Economics of Television Sports Rights. Europe and the US – A Comparative Analysis.” Norsk Medietidsskrift, 9 (2), s. 149-154

Trangbæk, Else; Hansen, Jørn & Kayser Nielsen, Niels (red.) (1995). Dansk Idrætsliv. Bd. 1-2. København: Danmarks Idræts-Forbund/Transana. <www.transana.org> Set 14.03.2007

Wenner, Lawrence A. & Gantz, Walter (1998).”Watching sports on television: Audience experience, gender, fanship and marriage.” I: Wenner, Lawrence A. (red.). MediaSport. London/New York: Routledge, s. 233-51

Whannel, Gary (1992). Fields in vision. Television sport and cultural transformation. London: Routledge