Tv-repræsentation

Tv-repræsentation Tv-repræsentation drejer sig om dialektikken mellem tv som kommunikationsmiljø og det, der skal formidles. Denne dialektik involverer to fundamentale karakteristika ved tv som medie: Dels er tv’s dimensioner tid og todimensionalt rum, dels er tv et audiovisuelt medie. Tv bevæger sig i tidsforløb (Ellis 1982/1993) og har desuden mulighed for at sende levende, ikke-fiktive […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Hanne Bruun
Emneredaktør Birger Langkjær
Se også Live
Supplerende læsning

Meyrowitz 1979

Reference

Ellis, John (1982/1993). Visible fictions. Cinema, television, video. London: Routledge. [Rev.udg. 1993]

Goffman, Erving (1956/1959). The Presentation of Self in Everyday Life. 1.udg. University of Edinburgh, 1956. Ny udg. New York: Doubleday, 1959] [Norsk/Da. overs. 1974/1992]

Goffman, Erving (1974/1992). Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo: Pax. Rev. overs. 1992: Vore rollespil i hverdagen.  Pax/Hans Reitzel

Meyrowitz, Joshua (1979). “Television and Interpersonal Behavior.” I: Gumpert, Gary & Cathcart. Robert (red.) Inter/Media.  Interpersonal Communication in a Media World. New York: Oxford University Press, s. 56 – 77 [3.udg. 1986]

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press

Scannell, Paddy (1995). “For a Phenomenology of Radio and Television.” Journal of Communication, 45 (3), s. 4-19