Tv-nyheder

Tv-nyheder I Danmark blev den første udgave af TV-Avisen udsendt den 15. oktober 1965. Inden da havde Danmarks Radio sendt en række aktualitetsprogrammer som Ugerevy (1951-55) og Aktuelt (1951-64), der havde biografernes ugerevy som forbillede. Indholdet i disse programmer var i mindre grad dagsaktuelt, var sjældent genstand for en selvstændig behandling, og programmerne blandede samfundsmæssigt […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stig Hjarvard
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Holm, Svith & Kartveit 2008, Schlesinger 1978 [1987]

Reference

Barkin, Steve Michael (2003). American television news. The media marketplace and the public interest. New York: M.E. Sharpe

Hjarvard, Stig (1999b). Tv-nyheder i konkurrence. København: Samfundslitteratur

Holm, Hans-Henrik; Svith, Flemming & Kartveit, Kate (red.) (2008). Når nyheder bliver til – på DR og TV 2. Aarhus: Ajour

Küng-Shankleman, Lucy (2000). Inside the BBC and CNN. Managing Media Organizations. London: Routledge

Schlesinger, Philip (1978). Putting ‘reality’ together. BBC News. London: Methuen [2. udg. 1987]