Tv-meter

Tv-meter Tv-meter er et markedsanalytisk værktøj og en kvantitativ metode til at måle tv-forbrugets størrelse og sammensætning. I modsætning til en anden udbredt metode til måling af mediebrug, surveys, der er baseret på interviews og dermed respondenternes selvrapportering om eget mediebrug, udmærker tv-meteret sig ved en elektronisk måling af det faktiske tv-forbrug i husstanden. Ved […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stig Hjarvard
Emneredaktør David Mathieu
Se også Webmåling
Supplerende læsning

Christensen & Hjarvard 2012, Hjarvard 2002, Nielsen & Halling 2006, Webster 2014

Reference

Buzzard, Karen (2012). Tracking the audience. The ratings industry from analog to digital. New York: Routledge.

Christensen, Christa Lykke & Hjarvard, Stig (2012). “Reality-tv: Fra niche til mainstream”. Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, særnummer. Online: <http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ikv/videnskabelige+tidsskrifter/aktuelforskning/internetskriftannescott/christalykkechristensen>

Helles, Rasmus & Hjarvard, Stig (2014). Seertal og webtrafik. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Hjarvard, Stig (2001) Analyse af seertal. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Hjarvard, Stig (2002). “Seernes reality”. MedieKultur, 18(34): 92-109. Online: <http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/download/1219/1123>

Nielsen, Alexander P. & Halling, Janne B. (2006). “Seeradfærd og seerpræferencer.” I: Hjarvard, Stig (red.). Dansk tv’s historie. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Webster, James G. (2014). The marketplace of attention. How audiences take shape in the digital age. Cambridge, Mass.: MIT Press

Webster, James G.; Phalen, Patricia F. & Lichty, Lawrence W. (2014). Ratings analysis. Audience measurement and analytics. 4. udgave. New York: Routledge