Tv-formater

Tv-formater Format er et begreb, der bruges på flere måder. Grundlæggende har det to betydninger: 1) Det er en kategori, der angiver graden af serialitet og måden at forvalte serialiteten på for programmer i fjernsynet. En afgørende skelnen går mellem det enkeltstående program og det serielle. De elektroniske medier benytter sig i udpræget grad af […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gunhild Agger
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Agger, Gunhild (2005). Dansk tv-drama. Arvesølv og underholdning. København: Samfundslitteratur

Agger, Gunhild (2006). “Format Trade and TV Drama – Friends for Life? Danish tv drama in a global context.” I: Højbjerg, Lennard & Søndergaard, Henrik (red.). European film and media culture. (Northern Lights. Film and Media Studies Yearbook). København: Museum Tusculanum, s. 179-204

Bondebjerg, Ib (1993). Elektroniske fiktioner. Tv som fortællende medie. København: Borgen

Buonanno, Milly (1998). “A Comparative Overview.” I: Buonanno, Milly (red.): Imaginary Dreamscapes. Television Fiction in Europe. Luton: University of Luton Press/John Libbey Media

Ellis, John (2000). “Scheduling: the last creative act in television?” Media Culture & Society, 22 (1), s. 25-38

Hammershøy Nielsen, Benedikte (1999). “Tv-serier i langt format. Om TV-seriers fortællestruktur og funktion i nutidens TV-billede.” I: Wiingaard, Jytte (red.). Medier og æstetik. Medieteoriens historie og analysepraksis. København: Multivers, s. 103-161

Hujanen, Taisto (2002). The Power of Schedule. Programme management in the transformation of Finnish public service television. Tampere: Tampere University Press

Jensen, Pia Majbritt (2007). TV Format Adaptation in a Transnational Perspective. An Australian and Danish Case Study. Inst. f. Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. [Ph.d.-afhandling.] [<http://imv.au.dk/~piamj/TV_Format_Adaptation.pdf> (Set 26.07.2013)]

Marc, David (1997). Comic Visions. Television Comedy and American Culture. 2. udg. Malden, Mass./Oxford: Blackwell [1. udg. 1989]

Mikos, Lothar (2010). “Det globale tv-marked.”  I: Bruun, Hanne & Frandsen, Kirsten (red.). Underholdende TV. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Moran, Albert (1998). Copycat television : globalisation, program formats and cultural identity. Luton: University of Luton Press

Moran, Albert (2004). “Television formats in the world/ the world of television.” I: Moran, Aalbert & Keane, Michael (red.). Television across Asia. TV Industries, Programme Formats and Globalisation. London: Routledge Curzon [Genoptr. 2009]

Newcomb, Horace (1974). TV: The Most Popular Art. Garden City, N.Y.: Anchor Doubleday

Nordstrøm, Pernille (2004). Fra Riget til Bella. Bag om tv-seriens golden age. København: DR Multimedie

Scannell, Paddy & Cardiff, David (1991). A Social History of British Broadcasting. Bd. 1. 1922-1939. Serving the Nation. Oxford: Blackwell

Schmitt, Daniel; Bisson, Guy & Fey, Christoph (2005). The Global Trade in Television Formats. London: Screen Digest. [Research paper compiled by FRAPA and Screen Digest, sponsored by the government of the German State North Rhine Westphalia, under State Secretary for Europe, International Affairs and Media, which analyzed internationally traded formats between 2002 and 2004 in the following countries: the US, Australia, the UK, Germany, France, Italy, Spain, the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, Norway, and Poland]

Skovmand, Michael (1992). “Barbarous TV International.” I: Skovmand, Michael & Schrøder, Kim (red.) Media Cultures. Reappraising Transnational Media. (Communication and society). London: Routledge

Søndergaard, Henrik (2003). “Programfladestyring og organisationsforandringer i nordisk public service-fjernsyn.” Mediekultur, 35, s. 5-22