Tv-anmeldelse

Tv-anmeldelse  I forhold til litteraturkritik, teaterkritik og filmkritik er tv-kritik anderledes. De nævnte mediers kritikformer er karakteriseret ved en spaltning i en videnskabelig kritikdiskurs, som i helt overvejende grad cirkulerer i tidsskrifter og bøger, og en journalistisk kritikdiskurs, som cirkulerer i dagspressen. Dette spejles i forskellen på ordene kritik og anmeldelse. Forbindelserne mellem de to […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Newcomb 2004, 2007, Vande Berg & Wenner 1991

Reference

Bredsdorff, Thomas; Jørgensen, John Chr. & Klysner, Finn (red.) (1979). Anmelderi. Teater og litteratur i pressen siden 1880. København: Fremad

Fengler, Susanne (2002). Medienjournalismus in den USA. (Wissenschaftsforum, 9) Konstanz: UVK [Universitätsverlag Konstanz]

Newcomb, Horace (1974). TV: The Most Popular Art. Garden City, N.Y.: Anchor Doubleday

Newcomb, Horace (red.) (2007). Television: The Critical View. 7. udg. Oxford/New York: Oxford University Press. [1. udg. 1976]

Vande Berg, Leah R. & Wenner, Lawrence A. (1991). Television Criticism. Approaches and Applications. New York: Longman

Wright Lund, Cecilie (2005):  Kritikk og kommers. Kulturdækningen i skandinavisk dagspresse. Oslo, Universitetsforlaget