Tolkningsfællesskab

Tolkningsfællesskab Tolkningsfællesskaber er sociale og kulturelle grupperinger, som har fælles rammer for det at skabe betydning ud fra mødet med tekster. Disse rammer kan forklares ud fra forskellige dimensioner ved fællesskabet: institutionelle, kulturelle, ideologiske og psykosociale. Stuart Hall (1973/1980) forudsætter, at alle som deltager i en kommunikationshandling, er knyttet til et ideologisk og kulturelt fællesskab, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Schrøder 1994, Gripsrud 1999 eller 2005

Reference

Bourdieu, Pierre (1979). La Distinction. Critique social du jugement. Paris: Minuit [Eng. overs. 1984. No. overs. 1995]

Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press

Bourdieu, Pierre (1995). Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo: Pax

Fish, Stanley (1980). Is there a text in this class? The authority of interpretive communities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Gripsrud, Jostein (1999). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2002, 3. udg. 2007. 4. udg. 2011] [Da.overs. 2005]

Gripsrud, Jostein (2005). Mediekultur, mediesamfund. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel [2. Rev. udg. 2010]

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, 7. Genoptr. som “Encoding/Decoding” i: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Livingstone, Sonia (1990). Making sense of television. The psychology of audience interpretation. (International series in experimental social psychology 19). Oxford: Pergamon. [2. udg. Routledge (1998)]

Schrøder, Kim C. (1994). “Audience semiotics, interpretative communities and the ’ethnographic turn’ in media research.” Media, Culture & Society, 16, s. 337-347