Tekst-billede-forholdet

Tekst-billede-forholdet I sin artikel om “Rhétorique de l’image” (“Billedets retorik”) (1964) sætter Roland Barthes navn på to måder, hvorpå en (verbalsproglig) tekst og et billede kan forholde sig til hinanden, nemlig “forankring” (ancrage) og “udveksling” (relais; i den danske oversættelse af artiklen bruges betegnelsen “afløsning”). Tanken er, at det verbalsproglige element enten nøjere bestemmer, hvad […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kjørup
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Kjørup 2002: 55-76, Kress & van Leeuwen 2001

Reference

Barthes, Roland (1964). “Rhetorique de l’image.” Communications, 4, s. 40-51. [Eng. overs. 1977; da. overs. 1980]

Barthes, Roland (1977). “Rhetoric of the Image.” I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1980). “Billedets retorik.” Overs. af Jørgen Mønster Petersen. I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation. Bd. 1. København: Medusa, s. 42-57

Goodman, Nelson (1968). Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis, Ind.: Bobbs-Merrill [Genoptr. London: Oxford University Press, 1969] [2. udg. Indianapolis, Ind.: Hackett, 1976]

Kjørup, Søren (1978). “Pictorial Speech Acts.” Erkenntnis, 12, s. 55-71

Kjørup, Søren (1989). “Die sprachliche Verankerung des Bildes.” Zeitschrift für Semiotik, 11 (4), s. 305-317

Kjørup, Søren (2002). Semiotik. København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Hodder Arnold