Talkshow

Talkshow Talkshow på tv er en paraplybetegnelse for en bred vifte af programtyper, der spænder fra indholdsmæssigt brede, samfundsorienterede talkshows, som fx Aftenshowet (2007-) på DR1, til tematiske snævre talkshows, som fx forskellige sports-talkshows på TV 2. Fælles for denne type programmer er, at de har samtalen som omdrejningspunkt. I et prototypisk vestligt talkshow er […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Tobias Boelt Back
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Clayman & Heritage 2002, Lorenzo-Dus 2009, Tolson 2001

Reference

Bruun, Hanne (1999). Talkshowet – Et portræt af en tv-genre. København: Borgen

Bruun, Hanne (2000). “Eleva2ren – TV 2 og talkshowet.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Søndergaard, Henrik (red.). TV 2 på skærmen – analyser af TV 2’s programvirksomhed. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 237-263

Bruun, Hanne (2004). Daytime talkshows i Danmark. Århus: Modtryk

Bruun, Hanne (2014). “Conceptualizations of the audience in political talk show production.” European Journal of Communication, 29 (1), s. 3-16

Bruun, Hanne (2018). “Natholdet og talkshows.” I: Agger, Gunhild; Riber Christensen, Jørgen & Brix Jacobsen, Louise (red.). Tv-analyse. Århus: Systime, s. 179-192

Clayman, Steven E. & Heritage, John (2002). The News Interview: Journalists and Public Figures on the Air. New York: Cambridge University Press

Femø Nielsen, Mie (2001). Replik til journalistikken. København: Akademisk Forlag

Frandsen, Kirsten og Bruun, Hanne (2005). “Mediegenre, identifikation og reception.” MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 21 (38), s. 51-61

Goffman, Erving (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor

Goffman, Erving (1981). Forms of Talk. Philadelphia, Pa.: University of Pennsylvania Press / Oxford: Blackwell

Hjarvard, Stig (1997). “Simulerede samtaler: Om forholdet mellem interpersonal kommunikation og medieformidlet kommunikation.” Mediekultur: Journal of Media and Communication Research, 13 (26), s. 5-17

Hjarvard, Stig (2005). Det selskabelige samfund: Essays om medier mellem mennesker. 2. udv. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur [1. udg. 2003]

Horton, Donald & Wohl, R. Richard (1997). “Massekommunikation og parasocial interaktion: Et indlæg om intimitet på afstand.” MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 13 (26), s. 27-39

Hutchby, Ian (2006). Media Talk: Conversation Analysis and the Study of Broadcasting. New York: Open University Press

Hutchby, Ian (2019). “Performed retelling: Self-enactment and the dramatisation of narrative on a television talk show.” Journal of Pragmatics, 149, s. 1-13

Lorenzo-Dus, Nuria (2009). Television Discourse: Analysing Language in the Media. New York: Palgrave Macmillan

Madsen, Peter & Svendsen, Erik (2005). Medier. København: Gyldendal

Meyrowitz, Joshua (1986). No Sense of Place. Oxford: Oxford University Press

Timberg, Bernard M. (2002). Television Talk: A History of the TV Talk Show. Austin, Tex.: University of Texas Press

Tolson, Andrew (2001). Television Talk Shows: Discourse, Performance, Spectacle. London: Taylor & Francis