Synsvinkel og fokalisering

Synsvinkel og fokalisering Fokalisering relateres til synsvinkelanalysen, der er et centralt område inden for narratologien. Spørgsmålet “Hvem ser?” afspejler den position, hvorfra forfatteren vælger at lade fortællingen udgå. I synsvinkelanalysen må man forholde sig til fortællerens placering i tid og sted: Berettes der fx under selve handlingen (medsyn) eller efterfølgende (bagudsyn)? Er synsvinklen knyttet til […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Herman, Jahn & Ryan 2005

Reference

Bal, Mieke (1985/1997). Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto/Buffalo: University of Toronto Press. [2. udg. 1997. 3. rev. udg. 2009]

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007] [eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Herman, David; Jahn, Manfred & Ryan, Marie-Laure (2005). Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London/New York: Routledge

Rimmon-Kenan, Shlomith (1983). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London/New York: Routledge

Uspenskij se også Uspensky

Uspenskij, Boris Andreevič (1970). Poetika kompozicii.  Struktura hudožestvennogo teksta i tipologiâ kompozicionnoj formy. Moskva: Iskusstvo. [Eng. overs. Uspensky, 1973]

Uspensky, Boris (1973). A Poetics of Composition: The Structure of the Artistic Text and Typology of a Compositional Form. Overs. af Valentina Zavarin & Susan Wittig. Berkeley, Calif.: University of California Press