Sveriges Radio (SR)

Sveriges Radio (SR) Sveriges Radio (SR) startade sin verksamhet den 1 januari 1925 vilket var några månader före Danmark men tre år efter Storbritannien. Starten skedde efter en period av experimentartade sändningar i regi av lokala radioklubbar som tidigt förstod radions potential som massmedium. För andra representerade den nya radiotekniken något mer hotfullt. Pressen ville […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Michael Forsman
Emneredaktør Göran Bolin
Supplerende læsning

Turkle 2011

Reference

Björnberg, Alf (1998). Skval och harmoni: Musik i radio och Tv 1925¬-1995. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Bolin, Göran (2014). “Media Generations: Objective and subjective media landscapes and nostalgia among generations of media users.” Participations. Journal of Audience & Reception Studies, 11 (2), s. 108-131

Dahlen, Peter (1999). Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925-1995. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Elgemyr, Göran (1995). Radion i strama tyglar. Om Radiotjänsts tillblivelse, teknik och ekonomi 1922-1957. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Engblom, Lars-Åke (1998). Radio- och TV-folket. Rekryteringen av programmedarbetare till radions och televisionen i Sverige 1925-1995. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Forsman, Michael (2000). Från klubbrum till medielabyrint. Ungdomsprogram i radio och tv 1925-1993. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Forsman, Michael (2010). Lokal radio i konkurrens 1975-2010. Stockholm: Ekerlid

Forsman, Michael (2011). Lokalradio och kommersiell radio 1975-2010. En mediehistorisk studie av produktion och konkurrens. Stockholm: Stockholms universitet [Disputats]

Hadenius, Stig (1998). Kampen om monopolet. Sveriges radio och Tv under 1900-talet. Stockholm: Prisma

Höijer, Birgitta (1998). Det hörde vi allihop! Etermedierna och publiken under 1900-talet. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Jenkins, Henry (2006). Fans, bloggers, and gamers: exploring participatory culture. New York: New York University Press

Löfgren, Orvar (1990). “Medierna i nationsbygget. Hur press, radio och TV gjort Sverige svenskt.” I: Hannerz, Ulf & Dahlgren, Peter (red.). Medier och kulturer. Stockholm: Carlssons

Rahbeck. Per (2001). Återupptäckten av provinsen. Regional radio från 1920-tal till 1970-tal. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Ratto, Matt & Boler, Megan (2014). DIY citizenship: critical making and social media. Cambridge, Mass.: The MIT Press

Sjögren, Olle (1997). Den goda underhållningen. Nöjesgenres och artister i Sveriges radio och TV 1945¬-1995. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Thurén, Torsten (1997). Medier i blåsväder. Den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och samhällskritiker. Stockholm: Stiftelsen etermedierna i Sverige

Turkle, Sherry (2011). Alone together: why we expect more from technology and less from each other. New York: Basic