Svensk Television (SVT)

Svensk Television (SVT) Svensk television etablerades relativt sent i jämförelse med televisionens intåg i andra europeiska länder. Starten fördröjdes dels av diskussioner mellan olika politiska ståndpunkter i frågan, och dels av det problem som fanns kopplat till att landet är stort till ytan och glest befolkat (Wiren 1986). 1956 fattade riksdagen ett beslut som innebar […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anna Edin
Emneredaktør Göran Bolin
Supplerende læsning

Stiftelsen Etermedierna i Sverige

Reference

Edin, Anna (2008). “I takt med tiden – om tv-tablån som mediehistorisk text”. I: Edin, Anna & Vesterlund, Per (red.). Svensk television – en mediehistoria. Stockholm: SLBA

Edin, Anna (2015). “Tillbaka till framtiden – om public service som publikproblem”. I Hyvönen, Mats; Snickars, Pelle; Vesterlund Per (red.). Massmedieproblem. Lunds universitet: Mediehistoriskt arkiv

Edin, Anna & Vesterlund, Per (red.) (2008). Svensk television – en mediehistoria. Stockholm: SLBA

Hadenius, Stig (1998). Kampen om monopolet: Sveriges radio och TV under 1900-talet. Stockholm: Prisma

Höijer, Birgitta (1998). Det hörde vi allihop! Etermedierna och publiken under 1900-talet. Stockholm: Prisma

Lindén, Johan (2011). TV-ledning i konkurrens. En studie av Sveriges Televisions publicistiska ledning 1997-2000. Stockholms universitet: JMK

Public service kommissionen (2016). Framtidens public service – från analog institution til digital funktion

SOU 1965:20, Radions och televisionens framtid i Sverige. 1, Bakgrund och förutsättningar, programfrågor, organisations- och finansieringsfrågor

Stiftelsen Etermedierna i Sverige. <http://webbshop.ur.se/stiftelsen-etermedierna-i-sverige>Sverigekanalens måldokument 1987. SR, internt dokument

Wirén, Karl-Hugo (1986). Kampen om TV: svensk TV-politik 1946-1966. Stockholm: Gidlund