Subjektposition

Subjektposition Subjektposition er et centralt begreb inden for strukturalistisk og poststrukturalistisk kulturteori (strukturalisme). Ifølge både det strukturalistiske og det poststrukturalistiske identitetssyn er identitet (kulturel identitet) et produkt af subjektpositioner, som skabes inden for ideologi, sprog eller diskurs. Dette syn står i opposition til det moderne vestlige syn på subjektivitet, hvor subjektet betragtes som en autonom […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Louise Phillips
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Reference

Althusser, Louis (1971). “Ideology and ideological state apparatuses.” I: Lenin and Philosophy and Other Essays. Overs. af Ben Brewster. London: New Left Review

Althusser, Louis (1983). Ideologi og ideologiske statsapparater. Overs. af Finn Frandsen, Jørgen Jørgensen & Kasper Olsen; red. ved Finn Frandsen. Aalborg: GRUS

Davies, Bronwyn & Harré, Rom (1990). “Positioning: The Discursive Production of Selves.” Journal for the Theory of Social Behavior, 20, s. 43-63

Foucault, Michel (1969). L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard. [Eng. overs. 1972] [Da. overs. 2005]

Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. Overs. af A.M. Sheridan Smith. London: Routledge

Foucault, Michel (2005). Vidensarkæologien. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Ejvind Hansen; red. af Thomas Larsen & Rasmus Hougaard. Aarhus: Philosophia

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, 7. Genoptr. som “Encoding/Decoding” i: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Hall, Stuart (1992). “The Question of Cultural Identity.” I: Hall, Stuart; Held, David & McGrew, Tony (red.). Modernity and Its Futures. Cambridge: Polity in Association with the Open University, s. 274-316

Hall, Stuart (1996). “Introduction: Who needs ‘identity’?” I: Hall, Stuart & du Gay, Paul (red.). Questions of Cultural Identity. London: Sage, s. 1-17

Harré, Rom & van Langenhove, Luk (red.) (1999). Positioning Theory. Moral contexts of intentional action. Oxford: Blackwell

Heath, Stephen (1981). Questions of Cinema. Bloomington, Ind.: Indiana University Press/London: Macmillan

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

MacCabe, Colin (1985). Theoretical Essays. Film, Linguistics, Literature. Manchester: Manchester University Press

Storey, John (red.) (1996b). What is Cultural Studies? A Reader. London: Arnold