Stumfilm

Stumfilm Frem til udgangen af 1920’erne var filmen, og især spillefilmen, stum. Selv om forskellige systemer til synkroniseret lydgengivelse allerede fra ca. 1900 blev brugt til at lave korte sangnummerfilm o.l., forblev lydfilm længe en kuriositet. I samtiden omtaltes filmen ofte som “den stumme kunst”, og både de optrædendes spil og udviklingen af mediet som […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Casper Tybjerg
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Cousins, Mark (2004). The Story of Film. London: Pavillion [2. udv. udg. 2011] [Da. overs. 2005]

Cousins, Mark (2005). Filmens historie. Overs. af Néné La Beet og Lorens Juul Madsen. København: Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck

Cousins, Mark (red.) (2011). The Story of Film: An Odyssey. [Box-set med 5 dvd’er]

Thompson, Kristin & Bordwell, David (1994/2009). Film History. An Introduction. Boston: McGraw-Hill [2. udg. 2002; 3. udg. 2009]

Tybjerg, Casper (1995). “Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel.” MedieKultur, 23, s. 41-53