Strukturalisme

Strukturalisme Strukturalisme anvendes som en samlebetegnelse for en række især franske teoretiske positioner inden for forskellige især human- og samfundsvidenskabelige forskningsområder. Det gælder fx Claude Levi-Strauss (antropologi), Roland Barthes (litteratur- og kulturvidenskab), Algirdas Julien Greimas (sprogforskning/semiotik) og Jacques Lacan (psykoanalyse). Fælles for disse er inspirationen fra den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure (1857-1913) og dennes […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Orla Vigsö
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Brügger & Vigsø 2002

Reference

Brügger, Niels & Vigsø, Orla (2002). Strukturalisme. (Problemer, positioner og paradigmer). København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Hjelmslev, Louis (1943/1966). Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København: Københavns Universitet. [Genoptr. Akademisk Forlag, 1966; Nyt genoptr. Lingvistkredsen i København (C.A. Reitzel, 1993). [Eng. overs. 1953/1963]

Hjelmslev, Louis (1953/1963). Prolegomena to a Theory of Language. Overs. af Francis J. Whitfield. Indiana University (Publications in Anthropology and Linguistics). [2. rev. udg. (1963); University of Wisconsin Press]

Hjelmslev, L. (1963/1973). Sproget. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 21) København: Berlingske Forlag [2. udv. udg. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 80), 1973. Genoptr. Museum Tusculanum, 1984]

Saussure, Ferdinand de (1916). Cours de linguistique generale.  Udg. af Charles Bally og Albert Sechehaye i samarb. m. Albert Riedlinger. Paris: Payot [Tekst-kritisk udg. v. Rudolf Engler, 1967-74] [Eng. overs. 1959 og 1983; Sv. overs. 1970]

Saussure, Ferdinand de (1959). Course in General Linguistics. Overs. af Wade Baskin. New York: The Philosophical Library

Saussure, Ferdinand de (1970). Kurs i Allmän Lingvistik. Stockholm: Bo Cavefors

Saussure, Ferdinand de (1983). Course in General Linguistics. Overs. og ann. af Roy Harris. London: Duckworth