Stil

Stil “Stil” kommer af stilus (lat.), som betyder en griffel til at skrive i voks, men er siden renæssancen blevet brugt om måden at skrive eller tale på. I denne moderne betydning anvendes stil at beskrive de forskellige, ofte æstetiske, måder som tekster eller kunstværker kan bære præg af fx kunstnerens personlighed, epoken, kulturen, situationen, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Marie Lund
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Müller 2001, Klujeff 2009

Reference

Andersen, Øivind (1995). I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget

Brummett, Barry (2008). A Rhetoric of Style. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press

Campbell, Karlyn Kohrs (1998). “The Discursive Performance of Femininity.” Rhetoric & Public Affairs, 1(1), s. 4-19

Fahnestock, Jeanne (2002). Rhetorical Figures in Science. Oxford: Oxford University Press

Hebdige, Dick (1979). Subculture. The Meaning of Style. London: Methuen [Genoptr. Routledge, 2002] [Da. overs. 1983]

Hebdige, Dick (1983). Subkultur og stil. Overs. af Frederik Stjernfelt. København: Sjakalen

Klujeff, Marie Lund (2009). “Retorisk stil.” I: Roer, Hanne & Klujeff, Marie Lund (red.). Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk kritik. København: Hans Reitzel, s. 167-190

Mayer, H. (2009). “Stillehre, Stilistik.” I: Ueding, Gert (red.). Historisches Wörterbuch der Rhetorik. (Bd. 9). Tübingen: Max Niemeyer, s. 1-83

Müller, Wolfgang G. (1981). Topik des Stilbegriffs. Zur Geschicte des Stilverständnisses von der Antike bis zur Gegenwart. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Müller, Wolfgang G. (2001). “Style.” I: Sloane, Th. O. (red.). Encyclopedia of Rhetoric. Oxford: Oxford University Press, s. 745-757

Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1958). Traité de l’argumentation. La nouvelle reétorique. Paris: Presses universitaires de France. [5. udg. (1988)] [Eng. overs. 1971]

Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1971). The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation.  Overs. af John Wilkinson and Purcell Weaver. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press

Rosenberg, Rainer (2003). “Stil: Einleitung.” I: Barck, Karlheinz m.fl. (red.). Ästhetische Grundbegriffe. (Band 5). Stuttgart: Metzler, s. 641-650

Sowinski, Bernhard (2007). “Stil.” I:  Ueding, Gert (red.). Historisches Wörterbuch der Rhetorik. (Bd. 8). Tübingen: Max Niemeyer, s. 1393-1419

Vivian, Bradford (2002). “Style, Rhetoric, and Postmodern Culture.” Philosophy and Rhetoric, 3(35), s. 223-243