Statsradiofonien, Danmarks Radio og DR

Statsradiofonien, Danmarks Radio og DR Den danske Statsradiofoni blev etableret 1. april 1925 for en 1-årig prøveperiode. Det skete efter nogle år, hvor en række private radioklubber med Dansk Radioklub og Danmarks Radio-Union i spidsen havde stået for driften, men ikke havde kunnet enes om en fælles organisation for en fremtidig landsdækkende radiodrift. I lighed […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ib Poulsen
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Christiansen 1965, Jauert, Poulsen & Søndergaard 2007, Skovmand 1975, Poulsen 1995

Reference

Christiansen, Ernst (1965). 40 år. Radio og tv, Danmarks Radio 1925-1965. København: Gyldendal

Jauert, Per (1997). “Radio i en tv–tid.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk Mediehistorie. Bd. 3. 1960-1995. København: Samleren, s. 178-199. [Genoptr. København: Samfundslitteratur, 2003]

Jauert, Per; Poulsen, Ib & Søndergaard, Henrik (2007). “Denmark.” I: d’Haenens, Leen & Saes, Frieda (red.). Western Broadcast Models. Structure, Conduct and Performance. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 145-168 [Inkl. CD-ROM m.data og analysemetoder]

Poulsen, Ib (1995). Radioen som public service medie. (Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg). København: Statens Information

Skovmand, Roar. (red.) (1975). DR 50. København: Danmarks Radio