Stakeholder

Stakeholder Edward Freeman, der betragtes som foregangsmand inden for stakeholder-teorien, definerer i sin banebrydende bog Strategic Management: A Stakeholder Approach fra 1984 virksomhedens stakeholdere eller interessenter som alle de grupper eller personer, der kan påvirke, eller som påvirkes af virksomhedens bestræbelser på at nå sine mål. Stakeholder-management kan kort beskrives som styring af virksomhedens stakeholdere. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Christa Thomsen
Reference

Donaldson, Thomas & Preston, Lee E. (1995). “The Stakeholder Theory of the Corporation. Concepts, Evidence, and Implications.” Academy of Management Review, 20 (1), s. 65-91

Freeman, R. Edward (1984). Strategic Management. A stakeholder approach. Boston: Pitman [Genoptr. Cambridge University Press, 2010]