Sprogpsykologi

Sprogpsykologi Sprogpsykologi er en tværvidenskabelig akademisk disciplin der integrerer sprogvidenskab med psykologi for at undersøge hvordan, i hvilket omfang, med hvilke ressourcer og udfordringer, og med hvilke konsekvenser mennesker forsøger at opnå fælles forståelse. En god illustration af netop denne tværfagligheds perspektiver finder vi i Jesper Hermanns bog fra 1992: Mennesket i sproget. Sprogpsykologiens sprogbruger. […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Beck Nielsen 2014, Thøgersen, Beck Nielsen, Madsen & Fogtmann Fosgerau (under udgivelse)

Reference

Beck Nielsen, Søren (2009). “Accounts on the Behalf of Patients during Geriatric Case-Conferences.” Research on Language and Social Interaction, 42 (3), s. 231-248

Beck Nielsen, Søren (2014). “Medical Record Keeping as Interactional Accomplishment.” Pragmatics and Society, 5 (2), s. 221-242

Beck Nielsen, Søren (2016). “How Doctors Manage Consulting Computer Records While Interacting with Patients.” Research on Language and Social Interaction, 49 (1), s. 58-74

Beck Nielsen, Søren (2018). “Dealing with explicit patient demands for antibiotics in a clinical setting.” I: Strøby Jensen, Carsten; Beck Nielsen, Søren & Fynbo, Lars (red.). Risking Antimicrobial Resistance. Cham: Palgrave Macmillan, s. 25-40

Boelt Larsen, Tobias (2016). “Interview til debat: Om Martin Krasniks spørgsmålsdesign.” Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling, 4 (1), s. 4-25

Bisgaard Nielsen, Charlotte Marie (2015). “Senhjerneskade i et forståelsesperspektiv.” I: Frimann, Søren; Wentzer, Helle S. & Sørensen, Mariann B. (red.). Sammenhænge i sundhedskommunikation. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 247-281

Chomsky, Noam (1976). Reflections on Language. Farham: Ashgate (Da. overs. 1976. Genoptr. som Chomsky (1998)).

Chomsky, Noam (1977). Om sprog. Overs. af Lone Hedemann. København: Gyldendal

Chomsky, Noam (1998). On language. Chomsky’s classic works Language and responsibility and Reflections on language in one volume. New York: The New Press

Davidsen, Annette & Fogtmann Fosgerau, Christina (2014). “General practitioners’ and psychiatrists’ responses to emotional disclosures in patients with depression.” Patient Education and Counseling, 95 (1), s. 61-68

Davidsen, Annette & Fogtmann Fosgerau, Christina (2015a). “Grasping the process of implicit mentalization.” Theory & Psychology, 25 (4), s. 434-454

Davidsen, Annette & Fogtmann Fosgerau, Christina (2015b). “Mirroring patients – or not: A study of general practitioners and psychiatrists and their interactions with patients with depression.” European Journal of Psychotherapy, 17 (2), s. 162-178

Fogtmann, Christina (2014). Forståelsens psykologi: Mentalisering i teori og praksis. København: Samfundslitteratur

Fogtmann Fosgerau, Christina; Schöps, Antje; Lundgaard Bak, Poul & Davidsen, Annette Sofie (2017). “Exploring implicit mentalizing as an online process.” Nordic Psychology, 70 (2), s. 129-145. DOI: 10.1080/19012276.2017.1374204

Hermann, Jesper (1970). “Tegnet som led i en sprogbeskrivelse.” NyS, 1, s. 50-54

Hermann, Jesper (1979). “A sociolinguistics of the utopian and the use of language in classrooms.” Journal of Pragmatics, 3, s. 299-304

Hermann, Jesper (1992). Mennesket i sproget. Sprogpsykologiens sprogbruger. København: Gyldendal

Hermann, Jesper (1997). “Dialogiske forståelser og deres grundlag”. I: Widell, Peter & Kunøe, Mette (red.). 6. Møde om udforskningen af dansk sprog. Aarhus: Aarhus Universitet, s. 117-129

Hermann, Jesper (2008). “The ‘language’ problem.” Language & Communication, 28 (1), s. 93-99

James, William (1890). The Principles of Psychology. Volume 1. New York: Henry Holt. [Flere genoptr. bl.a. New York: Dover, 2000]

Lindell, Johanna (2017). Reducing Resistance: Communication and treatment decisions on antibiotics in Danish primary care. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet. [Ph.d.-afhandling]

Madsen, Lian M. (2015). Fighters, Girls and Other Identities: Sociolinguistics in a Martial Arts Club. Bristol: Multilingual Matters

Madsen, Lian M. (2016). “‘You shouldn’t sound like an uneducated person’: Linguistic diversity and standard ideology in Denmark.” Sociolinguistica, 30 (1), s. 199-220

Muth Andersen, Elisabeth (2015). What’s your problem? On how participants understand and deal with experienced bodily problems in an online discussion forum about metabolism: A contribution to micro-analytic research that investigates online data. Odense: Syddansk Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Schutz, Alfred (2005). Hverdagslivets sociologi. En tekstsamling. Udv.af Boel Ulff-Møller. Overs. af Malene Sejer Larsen. Indledn. af Birte Bech-Jørgensen. 2. udg. København: Hans Reitzel [Udvalg fra Collected Papers 1-3]

Thøgersen, Jacob (2013). “Stylistic and pedagogical consequences of university teaching in English in Europe.” I: Haberland, Hartmut; Lønsmann, Dorte & Preisler, Bent (red.). Language Alternation, Language Choice, and Language Encounter in International Education. Dordrecht: Springer, s. 181-198

Thøgersen, Jacob (2015a). “Danmarks Radio og ideen om det bedste sprog.” I: Jensen, Erik Granly; Kreutzfeldt, Jacob; Michelsen, Morten & Svendsen, Erik (red.). Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 173-190

Thøgersen, Jacob (2015b). “Dansk Sprognævn og Danmarks Radio: Mastodonter i normeringen af ‘det danske sprog’.” I: Duncker, Dorthe; Jensen, Eva Skafte & Ravnholt, Ole (red.). Rette ord: Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. København: Dansk Sprognævn, s. 285-299

Thøgersen, Jacob (2016). “The style and stylization of old news readings in Danish.” I: Thøgersen, Jacob; Coupland, Nikolas & Mortensen, Janus (red.). Style, Media and Language Ideologies. Standard Language Ideology in Contemporary Europe, Bind 3. Oslo: Novus Press, s. 105-134

Thøgersen, Jacob; Beck Nielsen, Søren; Madsen, Lian Malai & Fogtmann Fosgerau, Christina (Under udgivelse). “Language Psychology”. I: Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef (red.). Handbook of Pragmatics Online. Amsterdam: John Benjamins

Thøgersen, Jacob & Hultgren, Anna Kristina (2014). “Englishization of Nordic universities: Policy and practice – A disconnect: The Case of English in Nordic Universities.” Language Problems and Language Planning, 38 (3), s. 247-264

Vygotsky, Lev Semenovic (1971). Tænkning og sprog. Bd. 1-2. Kommenteret af A. R. Luria.og Jean Piaget. Udv. af Agnete Didrichsen. Overs. fra russ. af Søren Ole Larsen. København: Hans Reitzel