Sprog og identitet

Sprog og identitet Sprog og identitet er populære og relevante forskningsemner når man beskæftiger sig med sociale medier. Det skyldes at identitet opbygges gennem sproglig interaktion der er en grundlæggende del af al menneskelig samhandlen, ikke mindst den der foregår via digital kommunikation. Gennem sprog opbygger, vedligeholder eller afslutter vi relationer. Sprog i kombination med […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lian Malai Madsen
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Antaki & Widdicombe (1998), Brubaker & Cooper (2000), Larsen (2013)

Reference

Antaki, Charles & Widdicombe, Sue (red.) (1998). Identities in Talk. London: Sage. (Genoptr. 2006 og 2008)

Bendle, Mervyn F. (2002). “The crisis of ‘identity’ in high modernity.” The British Journal of Sociology, 53 (1), s. 1-18

Blommaert, Jan (2005). Discourse. A Critical Introduction. (Key Topics in Sociolinguistics). Cambridge: Cambridge University Press

Brubaker, Rogers & Cooper, Frederick (2000). “Beyond ‘Identity’.” Theory and Society, 29, s. 1-47

Coupland, Nikolas (2007). Style. Language Variation and Identity. (Key Topics in Sociolinguistics). Cambridge: Cambridge University Press

Erikson, Erik H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York / London: W.W. Norton

Goffman, Erving (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewoods Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. [Genoptr. (Pelican) 1968 og (Penguin) 1990)

Hall, Stuart (2000). Who needs ‘identity’? I: du Gay, Paul; Evans, Jessica & Redman, Peter (red.). Identity: A Reader. London: Sage, s. 15-30

Larsen, Malene Charlotte (2013). “Unges identitetsdannelse på Facebook.” I: Linaa Jensen, Jakob & Tække, Jesper (red.). Facebook – fra socialt netværk til metamedie. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 157-185

Le Page, Robert & Tabouret-Keller, Andrée (1985). Acts of Identity. Creole-based Approaches to Language and Ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press

Zimmerman, Don H. (1998). “Identity, Context and Interaction”. I: Antaki, Charles & Widdicombe, Sue (red.). Identities in Talk. London: Sage, s. 87-106. (Genoptr. 2006 og 2008)