Sportsjournalistik

Sportsjournalistik Sportsjournalistik udgør et selvstændigt stofområde, der er karakteriseret ved et indholdsmæssigt fokus på den del af kropskulturen, som udgøres af den konkurrenceorienterede sport. I varierende omfang har sportsjournalistikken dog også dækket ikke-konkurrenceorienterede kropskulturelle fænomener, der har et mere alment helse- eller kropsdisciplinerende formål. I de senere år har der været en tendens til, at […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kirsten Frandsen
Emneredaktør Henrik Bødker
Reference

Dahlén, Peter (1999). Från Vasaloppet til Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925-1995. Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige. Stockholm: Prisma. [Disputats; Göteborg]

Eastman, Susan Tyler & Riggs, Karen E. (1994). “Televised sports and ritual. Fan experiences.” Sociology of Sport Journal, 11, s. 249-274

Fortunato, John A. (2001). The Ultimate Assist. The relationship and broadcast strategies of the NBA and television networks. Cresskill, N.J.: Hampton

Frandsen, Kirsten (1996). Dansk sportsjournalistik. Fra sport til publikum. (DJH Rapport). Aarhus: Ajour. [Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet]

Klatell, David A. & Marcus, Norman (1988). Sports for sale. Television, money, and the fans. Oxford/New York: Oxford University Press

Reimer, Bo (2002). Uppspel: Den Svenska Tv-Sportens Historia. Värnamo: Stiftelsen Etermedierna i Sverige

Schramm, Holger (red.) (2004). Die Rezeption des Sports in den Medien. Köln: Halem

Wallin, Ulff (1998). Sporten i spalterna. Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år. (JMG’s Skriftserie, 16) Göteborg: Institutionen för Journalistik och Masskommunikation. Göteborgs Universitet

Wenner, Lawrence A. (red.) (1989). Media, Sports, & Society. London: Sage

Wenner, Lawrence A. & Gantz, Walter (1989). “The Audience Experience with Sports on Television.” I: Wenner, Lawrence A. (red.). Media, Sports, & Society. London: Sage

Whannel, Gary (1992). Fields in vision. Television sport and cultural transformation. London: Routledge