Specialblade (fagblade)

Specialblade (fagblade) Fagpressen (fagmedierne eller specialmedierne som fagpressens brancheorganisation foretrækker at kalde sine medlemmer) repræsenterer den del af magasinpressen, som henvender sig til afgrænsede modtagergrupper. En tredjedel af de danske fagblade karakteriseres af at være branchespecifikke (business to business) og udgivet af kommercielle forlag. To tredjedele baserer sig på fællesskaber om et foreningsmedlemskab og/eller fælles […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anker Brink Lund
Emneredaktør Henrik Bødker
Se også Avis Magasinpressen
Supplerende læsning

Brink Lund 2005, Bille Hansen m.fl. 2005

Reference

Bille Hansen, Trine m.fl. (2005). Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 1964. København: AKF Forlaget

Brink Lund, Anker (2005). Fagpressen i den journalistiske fødekæde. Bd. 1-4. København: Dansk Fagpresse