Sommerfuglemodellen

Sommerfuglemodellen “Sommerfuglemodellen” er den danske betegnelse for Algirdas Julien Greimas’ model for den grundlæggende narrative struktur (Greimas 1966, 1970). Navnet fik den, fordi den (med lidt god vilje) grafisk ligner en sommerfugl. Baggrunden for modellen ligger dels i Vladimir Propps formalisering af russiske folkeeventyr, dels i Greimas’ egen “semiotiske firkant” (betydningens grundstruktur). Som den semiotiske […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Orla Vigsö
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Bundgaard 2007a

Reference

Bundgaard, Peer (2007). “Narratologi.” I: Thellefsen, Torkild & Sørensen, Bent (red.). Livstegn. Encyclopædi semiotik.dk. København: Haase, s. 210-215

Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris: Larousse [Da. overs. 1974]

Greimas, A. J. (1970). Du sens. Essais semiotiques. Paris: Seuil [Eng. overs. 1987]

Greimas, A. J. (1974). Strukturel semantik. Overs. af Gudrun Hartvigson. København: Borgen

Greimas, A. J. (1987). On meaning. Selected writings in semiotic theory. Overs. af Paul J. Perron & Frank H. Collins; indled. ved Paul J. Perron. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press

Propp, Vladimir Ja. (1928). Morfologija skazki. Moskva: Nauka [Eng. overs. 1958/1968; da. overs. i uddr. 1974]

Propp, Vladimir Ja. (1958/1968). Morphology of the Folktale. Overs. af  Laurence Scott; indled. ved Svatava Pirkova-Jakobson. Indiana University. [2. udg. rev. overs. ved Louis A. Wagner; indled.ved Alan Dundes. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1968]

Propp, Vladimir Ja. (1974). “Eventyrets morfologi.” [Uddrag] Overs. af Gunhild Agger. I: Grodal, Torben Kragh; Madsen, Peter & Røder, Viggo (red.). Tekststrukturer. En indføring i tematisk og narratologisk tekstanalyse. København: Borgen