Sociolingvistik

Sociolingvistik Sociolingvistikken studerer sammenhænge mellem samfund og sprogbrug (eller (semiotiske tegn i det hele taget). Sociolingvistik er en bredt defineret disciplin – også af udøverne selv. Man kan således ikke tale om én samlet sociolingvistisk teori. Men fælles for alle sociolingvistiske retninger er, at man ønsker at finde principper for sammenhænge mellem sprog og samfund, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Reference

Androutsopoulos, Jannis & Stæhr, Andreas (2018). “Moving methods online. Researching digital language practices”. I: Creese, Angela & Blackledge, Adrian (red.). The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. London: Routledge, s. 118-132

Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina & Shmitchell, Schmargaret (2021). “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” I: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, s. 610-623.

Coupland, Nikolas (2001). “Introduction”. I: Coupland, Nikolas; Sarangi, Srikant & Candlin, Christopher N. (red.). Sociolinguistics and Social Theory. London: Routledge, s. 1-26.

Eckert, Penelope (2005). Variation, Convention and Social Meaning. The Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Oakland, California, d. 7. januar

Eckert, Penelope (2012). “Three Waves of Variation Study: The emergence of meaning in the study of variation”. The Annual Review of Anthropology, 41, s. 87-100

Gumperz, John Joseph (1982). Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press

Kiesling, Scott F. (1998). “Men’s identities and sociolinguistic variation: The case of fraternity men”. Journal of Sociolinguistics, 2 (1), s. 69-99

Kristiansen, Tore (1990). Udtalenormering i skolen – en ideologisk bastion. København: Gyldendal

Kristiansen, Tore (2010). “Attitudes, ideology and awareness”. I: Wodak, Ruth; Johnston, Barbara & Kerswill, Peter (red.). The SAGE Handbook of Sociolinguistics. London: SAGE Publications, s. 265-278

Kristiansen, Tore (2020). “Methods in language-attitudes research”. I: Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef (red.). The Handbook of Pragmatics: 23rd Annual Installment. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 3-37

Labov, William (1969 [1973]). The logic of non-standard English. Monographs on Language and Linguistics, 22, s. 1-31

Labov, William (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia, Penn.: University of Pennsylvania Press

Labov, William (1994). Principles of Linguistic Change: Internal Factors, Vol. 1. Oxford: Blackwell

Labov, William (2001). Principles of Linguistic Change: Social Factors, Vol. 2. Oxford: Blackwell

Labov, William (2006). The Social Stratification of English in New York City, Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press

Labov, William (2010). Principles of Linguistic Change: Cognitive and Cultural Factors, Vol. 3. Chichester: Wiley-Blackwell

Madsen, Lian Malai (2013). “‘High’ and ‘Low’ in Urban Danish Speech Styles”. Language in Society, 42 (2), s. 115-138

Mortensen, Kristine Køhler (2018). “Multimodalitet – venskaber på tværs af billeder og tekst”. I: Stæhr, Andreas Candefors & Mortensen, Kristine Køhler (red.). Sociale medier og sprog. Analytiske tilgange. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 183-216.

Schegloff, Emanual A. & Sacks, Harvey (1973). “Opening up closings”. Semiotica, 8 (4), s. 289-327

Tagliamonte, Sali. A. (2011). Variationist Sociolinguistics: Change, Observation, Interpretation. Newark, NJ: John Wiley & Sons

Weinreich, Uriel; Labov, William & Herzog, Martin (1968). Empirical Foundations for a Theory of Language Change. Austin, TX: University of Texas Press