Socialkonstruktivisme

Socialkonstruktivisme Socialkonstruktivisme er en løs samlebetegnelse for en lang række forskelligartede perspektiver, tilgange og teoridannelser inden for human- og samfundsvidenskaberne, der fremfører, at samfundet, virkeligheden eller vores viden herom ikke er naturgivne, guddommeligt betingede eller evigtgyldige lovmæssigheder, men at de er såvel tilsigtede som utilsigtede forudsætninger for og resultater af menneskelig, og dermed også social […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Collin 2003

Reference

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966/1987). The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday/Harmondsworth: Penguin [Genoptr. 1987] [Da. overs. 1972/1992 og 2004]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1972/1992). Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling. Overs. af Anne Diemer & Erik Lyng. København: Lindhardt & Ringhof [2. udg. 1992]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (2004). Den sociale konstruktion af virkeligheden. en vidensociologisk afhandling. Overs. af Morten Visby. København: Akademisk Forlag

Collin, Finn (2003). Konstruktivisme. (Problemer, positioner og paradigmer). København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Hacking, Ian (1999). The Social Construction of What? Cambridge, Mass.: Harvard University Press. [Sve. overs. 2000]

Hacking, Ian (2000). Social konstruktion av vad? Overs. af Bengt Hansson. Stockholm: Thales

Hviid Jacobsen, Michael (2001). “Konstruktionen af socialkonstruktivismen – begrebsforvirring og terminologisk anarki i sociologien.” Distinktion, 2 (3), s. 111-132

Luhmann, Niklas (1996). Die Realität der Massenmedien. 2. udv. udg. Opladen: Westdeutscher Verlag. [Eng. overs. 2000b; Da. overs. 2002]

Luhmann, Niklas (2000a). Sociale systemer. Grundris til en almen teori. Overs. af John Cederstrøm, Nils Mortensen & Jens Rasmussen; indl. ved Jens Rasmussen. København: Hans Reitzel

Luhmann, Niklas (2000b): The Reality of the Mass Media. Overs. af Kathleen Cross. Oxford: Polity/Stanford, Calif.: Stanford University Press

Luhmann, Niklas (2002). Massemediernes realitet. Overs. af Nils Mortensen. København: Hans Reitzel

Rasborg, Klaus (2004). “Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi.” I: Fuglsang, Lars & Bitsch Olsen, Poul (red.) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. København: Roskilde Universitetsforlag

Thomas, William I. & Thomas, Dorothy S. (1928). The child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Knopf

Wenneberg, Søren Barlebo (2000). Socialkonstruktivisme – positioner, problemer og perspektiver. København: Samfundslitteratur