Žižek, Slavoj

Slavoj Žižek Slavoj Žižek (1949-) er uddannet filosof fra Universitetet i Lubljana og har studeret psykoanalyse i Paris hos en af Jacques Lacans elever. Han var politisk aktiv i det tidligere Jugoslavien, og har siden Jugoslaviens opløsning markeret sig som en engageret, marxistisk funderet, politisk tænker. Med sin særlige sammentænkning af lacaniansk psykoanalyse og marxistisk ideologikritik har […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ursula Plesner
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Butler, J., Žižek & Laclau 2000, Laustsen 2005

Reference

Butler, Rex (2005). Slavoj Žižek. Live Theory. New York: Continuum

Butler, Judith; Žižek, Slavoj & Laclau, Ernesto (2000). Contingency, Hegemony, Universality – Contemporary Dialogues on the Left. London: Verso [2. udg. 2011]

Laustsen, Carsten Bagge (2005). “Fantasmologi – Slavoj Zizek og det sociales analytik.” I: Esmark, Anders; Bagge Laustsen, Carsten & Åkerstrøm Andersen, Niels (red.).  Poststrukturalistiske analysestrategier. København: Roskilde Universitetsforlag/Samfundslitteratur

Žižek, Slavoj (1989). The Sublime Object of Ideology. London: Verso. [Da. overs. 2010]

Žižek, Slavoj (1991). Looking Awry – An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, Mass.: MIT Press

Žižek, Slavoj (1992). Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and Out. New York/London: Routledge [2. udg. 2001; genoptr. som Routledge Classic, 2008]

Žižek, Slavoj (1999). The Ticklish Subject – The Absent Centre of Political Ontology. London: Verso

Žižek, Slavoj (2000). “Class Struggle or Postmodernism? Yes, Please!” I: Butler, Judith; Žižek, Slavoj & Laclau, Ernesto (2000). Contingency, Hegemony, Universality – Contemporary Dialogues on the Left. London: Verso [2. udg. 2011]

Žižek, Slavoj (2001a). On Belief. (Thinking in Action). London/New York: Routledge. [Da. overs. 2002a)

Žižek, Slavoj (2001b). Det skrøbelige absolutte – eller hvorfor er den kristne arv værd at kæmpe for? Overs. af Henrik Mossin; forord v. Kirsten Hyldgaard. København: Gyldendal

Žižek, Slavoj (2002). Welcome to the Desert of the Real. London: Verso [2. rev. udg. 2013] [Da. overs. 2002c]

Žižek, Slavoj (2002b). Om troen. Overs. af Henrik Mossin; indl. v. Ole Morsing. København: Anis

Žižek, Slavoj (2002c). Velkommen til virkelighedens ørken. Essays om verden efter den 11. september. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen. København: Informations forlag/Introite

Žižek, Slavoj (2002d). “Identitet og Kinderæg.” Information, 27. nov.

Žižek, Slavoj (2003). “En kop koffeinfri virkelighed – Hvad er det for ideologiske koordinater, der gør reality-shows socialt acceptable?” Information, 16. aug.

Žižek, Slavoj (2006). “En kridtcirkel for Jerusalem.” Information, 11. aug.

Zizek, Slavoj. (2009). First as Tragedy – Then as Farce. London: Verso

Žižek, Slavoj (2010). Ideologiens sublime objekt. Overs. af Morten Visby. København: Hans Reizel