Servicejournalistik

Servicejournalistik Servicejournalistik er en samlet betegnelse for forbrugerjournalistik og livsstilsjournalistik. Forbrugerjournalistik har fokus på emner som biler, bolig, vin, mad og it og har til formål at hjælpe læseren med at vælge på et efterhånden uoverskueligt marked for materielle forbrugsgoder. Livsstilsjournalistik overlapper forbrugerjournalistikken ved at beskæftige sig med tøjmode og boligindretning, men behandler også ikke-materielle […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Se også Bourdieu, Pierre
Supplerende læsning

Nørgaard Kristensen & From 2009

Reference

Eide, Martin (1992). Den fjerde servicemakt. Noter til forståelse av norsk veilednings- og kampanjejournalistikk. Institutt for Massekommunikasjon, Universitetet i Bergen

Eide, Martin & Knight, Graham (1999). “Public/Privat Service. Service journalism and the Problems of Everyday Life.”  European Journal of Communication, 14 (4), s. 525-548

From Jacobsen, Peter (2005). “Servicejournalistikken: Et bud på en udvidet forståelse af publikums ønsker til lokalstof.” Update.dk [Opr. publ. 2000; sidst rev. 2005] [Web-publ. <http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00108523> (Set 08.09.13)]

From, Unni (2007). “Forbruger- og livsstilsjournalistik. En analyse af nytte og nydelse i journalistikken.” MedieKultur. Journal of media and communication research, (42/43), s. 35-46

 Hjarvard, Stig (1995). “Servicejournalistikkens udbredelse i dagspressen.” I: Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati. (Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg). København: Statens Information

Kabel, Lars & Sparre, Kirsten (red.) (1999). Nye nyheder. Om nyhedsjournalistik og nyhedsdækning i dagblade, radio, TV og online. Aarhus: Ajour

Nørgaard Kristensen, Nete (2009). “Kulturstoffet: Stjerner, hjerter og medieprofilering.” I: Brink Lund, Anker; Willig, Ida & Blach-Ørsten, Mark (red.). Hvor kommer nyhederne fra? Den journalistiske fødekæde i Danmark før og nu. Aarhus: Ajour, s. 121-132

Nørgaard Kristensen, Nete & From, Unni (2011). Kulturjournalistik – Journalistik om kultur. København: Samfundslitteratur