Sapir-Whorf-hypotesen

Sapir-Whorf-hypotesen Sapir-Whorf-hypotesen om, at sproget determinerer tænkningen og dermed kulturen, er opkaldt efter to amerikanske sprogforskere: antropologen og lingvisten Edward Sapir (1884-1939) og kemiingeniøren og amatørlingvisten Benjamin Lee Whorf (1897-1941). Selvom visse elementer i hypotesen går tilbage til J. G. Herders og Humboldts ideer om kulturel diversitet, så er hypotesen en udvikling af kulturrelativismen, som […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Hartmut Haberland
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Sapir 1949 [2012], Stubbs 1997, Whorf 1956/2012, 1981

Reference

van der Auwera, Johan (1998). “Conclusion.” I: van der Auwera, Johan (red.). Adverbial constructions in the languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 813-836

Bernstein, Basil (1971). Class, Codes and Control. Bd. 1. Theoretical Studies towards a Sociology of Language. London: Routledge & Paul. [2. udg. 1975] [Genudg. m. forord af Donald MacRae, 2003]

Eco, Umberto (1995). The search for the perfect language. Oxford: Blackwell. [Overs. fra Ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. 1993]

Fishman, Joshua A. (1985) “Whorfianism of the third kind: Ethnolinguistic diversity as a worldwide Societal Asset.” I: Fishman, Joshua A.; Gertner, Michael H. m.fl.(red.). The rise and fall of the ethnic revival. Perspectives on language and ethnicity. Berlin: de Gruyter, s. 473-48

Gumperz, John J. (1996). “Introduction to Part IV: The social matrix: culture, praxis, and discourse.” I: Gumperz, John J. & Levinson, Stephen C. (red.). Rethinking linguistic relativity. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language, 17).  Cambridge: Cambridge University Press, s. 359-373

Kay, Paul & Kempton, Willett (1984).  “What is the Sapir-Whorf hypothesis?” American Anthropologist, 86 (1), s. 65-79

Mortensen, Frands (1972). 22:00 Radioavis.  Kommunikationskritisk analyse af 22-radioavisen. Grenå: GMT

Risager, Karen (2003). Det nationale dilemma i sprog- og kulturpædagogikken. Et studie i forholdet mellem sprog og kultur. København: Akademisk [Disputats, Roskilde Universitetscenter]

Sapir, Edward (1921). Language. An introduction to the study of speech. Oxford: Oxford University Press [Mange genoptr. fx. Forgotten Books, 2012]

Sapir, Edward (1929). “The status of linguistics as a science.” Language, 5 (4), s. 207-214

Sapir, Edward (1949). Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality. Udg. af David G. Mandelbaum; m. nyt efterord af Dell H. Hymes (1988). Berkley/Los Angeles: University of California Press [Genoptr. ved Forgotten Books, 2012]

Stubbs, Michael (1976/1983). Language, Schools and Classrooms. London: Routledge. [2.udg. 1983. Genudg. 2012]

Stubbs, Michael (1997). “Language and the mediation of experience. Linguistic representation and cognitive orientation”. I: Coulmas, Florian (red.). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell, s. 358-373

Whorf, Benjamin Lee (1956/2012). Language, thought, and reality: selected writings. Red. af John B. Carroll; indl. af Stuart Chase. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press [2.udg. red. af John B. Carroll, Stephen C. Levinson & Penny Lee; indl. af John B. Carroll, 2012] [Da. overs. i uddr. 1981]

Whorf, Benjamin Lee (1981). Sprogforestilling og realitet. Overs. med indl. af Peter Lau. Aarhus: Arkona