Scollon, Ron

Ron Scollon Ron Scollon (1940-2009) havde en tværfaglig baggrund i antropologisk lingvistik, interaktionel sociolingvistik, kritisk diskursanalyse, nye literacy-studier, sociokulturel psykologi og interkulturel kommunikation. Scollon står i gæld til mange forskere herunder Lev Vygotsky, ErvingGoffman, Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Norman Fairclough og James Paul Gee. Et fundamentalt princip i Scollons tilgang stammer fra Vygotskys sociokulturelle […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Journal of Applied Linguistics (2009). 6 (3)

Reference

Hine, Christine (2000). Virtual Ethnography. London: Sage

Kramsch, Claire (2009). “Ron Scollon: a master of the axe handle.” Journal of Applied Linguistics, 6 (3), s. 261-265

Latour, Bruno (2005). Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press. [Da. overs. (2008)]

Latour, Bruno (2008). En ny sociologi for et nyt samfund. Introduktion til aktør-netværk-teori. Overs. af Claus Bratt Østergaard. København: Akademisk

McIlvenny, Paul (2009). “‘Your light switch is your vote’: mediating discourse and participation in the ‘Vote Earth’ campaign to foster awareness of anthropogenic climate change.” Journal of Applied Linguistics, 6 (3), s. 303-332

Norris, Sigrid & Jones, Rodney H. (red.) (2005). Discourse in Action: Introducing Mediated Discourse Analysis. London: Routledge

Pan, Yuling; Scollon, Suzie Wong & Scollon, Ron (2002). Professional Communication in International Settings. Oxford/Malden, Mass.: Blackwell

Scollon, Ron (1998). Mediated Discourse as Social Interaction: An Ethnographic Study of News Discourse. London: Longman

Scollon, Ron (2001). Mediated Discourse: The Nexus of Practice. London: Routledge

Scollon, Ron (2008a). Analyzing Public Discourse: Discourse Analysis in the Making of Public Policy. London: Routledge

Scollon, Ron & Scollon, Suzie Wong (2001). Intercultural Communication: A Discourse Approach. 2. udg. Oxford: Blackwell [1. udg. 1995; 3. udg. m. Rodney H. Jones, 2012]

Scollon, Ron & Scollon, Suzie Wong (2003). Discourses in Place: Language in the Material World. London: Routledge

Scollon, Ron & Scollon, Suzie Wong (2004). Nexus Analysis: Discourse and the Emerging Internet. London: Routledge

Scollon, Suzie Wong (2009). “Peak oil and climate change in a rural Alaskan community: a sketch of a nexus analysis.” Journal of Applied Linguistics, 6 (3), s. 357-378

Wertsch, James V. (1998). Mind as Action. Oxford: Oxford University Press