Heath, Robert L.

Robert L. Heath Robert L. Heath, professor emeritus fra University of Houston, USA, er en central skikkelser inden for amerikansk forskning i public relations. Heath, der er uddannet inden for speech communication-traditionen og har skrevet afhandling om nyretorikeren Kenneth Burkes sprogfilosofi, er inden for den almene kommunikationsvidenskab kendt som forfatter (sammen med Jennings Bryant) til […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Se også Grunig, James E.
Reference

Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. Boston: Unwin Hyman [Rev.udg. 2009]

Heath, Robert L. (1994). Management of Corporate Communication. From interpersonal contacts to external affairs. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Heath, Robert L. (1997). Strategic Issues Management. Organizations and public policy challenges. London/New York: Sage [1. udg. 1988. Genoptr. 1997. 2. udg. m. Michael J. Palenchar, 2008]

Heath, Robert L. (red.) (2001/2010). (The SAGE) Handbook of Public Relations. Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Heath, Robert L. (2005). Encyclopedia of Public Relations. Bd. 1-2. London/New York: Sage [2. udg. 2013]

Heath, Robert L. & Bryant, Jennings (1992). Human Communication Theory and Research. Concepts, Contexts, & Challenges. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum [2. udg. (2000)]

Heath, Robert L. & Coombs, W. Timothy (2006). Today’s Public Relations. An introduction. London/New York: Sage

Heath, Robert L. & Toth, Elisabeth L. (red.) (1992). Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum [2. udg. m. Damion Waymer, 2008. Bd. 2, 2009]