Risikokommunikation

Risikokommunikation Risikokommunikation er kommunikation af risici, fx risici i forbindelse med miljø, sundhed og ernæring. Begrebet knyttes typisk til begrebsliggørelsen af vores samfund som et risikosamfund. Den tyske sociolog Ulrich Beck (1986) begrebsliggjorde således den voksende opmærksomhed i  befolkningen og blandt politikere, myndigheder, eksperter og andre omkring forskellige former for risici, da han kaldte nutidens samfund for […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Christa Thomsen
Supplerende læsning

Blom Andersen 2008

Reference

Beck, Ulrich (1986). Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Da. overs. 1997]

Beck, Ulrich (1997). Risikosamfundet. På vej mod en ny modernitet. Overs. af Klaus Rasborg. København: Hans Reitzel