Retorik

Retorik Retorik er et moderne kommunikationsfag med rødder i antikken. Traditionelt har man forbundet retorikken med persuasio (lat., overtalelse, det at overbevise), men en mere dækkende definition forklarer retorikken som læren om hensigtsbestemt kommunikation i skrift og tale (Fafner 1997, Kock 1997). Det afgørende i retorikken er at opfylde de formidlingsmæssige behov så godt som […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Simons & Aghazarian 1986, Lucaites, Condit & Caudill 1999, Jasinski 2001, Lundsford, Wilson & Eberly 2009, Roer & Klujeff 2009, Jørgensen, Ch. & Villadsen 2009, Foss, Foss & Trapp 2002

Reference

Aristoteles (1991). Retorik. Overs. m. intro. af Thure Hastrup. København: Museum Tusculanum

Asen, Robert (2004). “A Discourse Theory of Citizenship.” Quarterly Journal of Speech, 90, s. 189-211

Bitzer, Lloyd F. (1992). “The Rhetorical Situation.” Philosophy and Rhetoric, (suppl. issue), s. 1-14

Burke, Kenneth (1945/1969). A Grammar of Motives. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. [Genoptr. 1969. Berkeley, Los Angeles: University of California Press]

Burke, Kenneth (1950). A Rhetoric of Motives. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall [Genoptr. 1952]

Fafner, Jørgen (1997). “Retorikkens brændpunkt.” Rhetorica Scandinavica, 2, s. 7-19

Foss, Sonja K.; Foss, Karen A. & Trapp, Robert (2002). Contemporary Perspectives on Rhetoric. 3. udg. Long Grove, Ill.: Waveland [2. udg. 1991]

Jasinski, James L. (2001). Sourcebook on Rhetoric. Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies. Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Jørgensen, Charlotte & Villadsen, Lisa (red.) (2009). Retorik: Teori og praksis. København: Samfundslitteratur

Jørgensen, Charlotte & Onsberg, Merete (2008). Praktisk argumentation. 3. udg. København: Nyt Teknisk Forlag [1. udg. 1987: 2.udg. 1999]

Kock, Christian (1997). “Retorikkens identitet som videnskab og uddannelse.” Rhetorica Scandinavica, 1, s. 10-19

Kock, Christian (2007). “Norms of Legitimate Dissensus.” Informal Logic, 27, s. 179-196 [Online-udg. <http://www.staff.hum.ku.dk/kock/images/images/030_Kock.pdf> (Set 17.01.2010)

Lucaites, John Louis; Condit, Celeste Michelle & Caudill, Sally (red.) (1999). Contemporary Rhetorical Theory. A Reader. New York: Guildford

Lunsford, Andrea A.; Wilson, Kirt H. & Eberly, Rosa A. (red.) (2009). The SAGE Handbook of Rhetorical Studies. London: Sage

Perelman, Chaim (1977/1988). L’empire rhétorique. Rhétorique et argumentation. Paris: J. Vrin [2. udg. 1988] [Da. overs. 2005]

Perelman, Chaim (2005). Retorikkens rige. Retorik og argumentation. Overs. af Søren Porsborg & Hanne Roer m. indl. af Hanne Roer. København: Hans Reitzel

Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1958). Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris: Presses universitaires de France. [5. udg. 1988] [Eng. overs. 1971]

Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1969). The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation.  Overs. af John Wilkinson & Purcell Weaver. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press

Roer, Hanne & Klujeff, Marie Lund (red.) (2009). Retorikkens Aktualitet. Grundbog i retorisk analyse. 2. udg. København: Hans Reitzel [1. udg. 2006]

Simons, Herbert W. & Aghazarian, Avram A. (red.) (1986). Form, Genre, and the Study of Political Discourse. Columbia, S.C.: University South Carolina Press

Toulmin, Stephen (1958/2003). The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press [Opdat. udg. 2003]

Villadsen, Lisa Storm (2008). “Forskernetværket Retorisk medborgerskab: Perspektiver på deliberativt demokrati. En introduktion.” Rhetorica Scandinavica, 48